پاورپوینت در مورد سلامت كشاورزان يك اولويت

پاورپوینت در مورد سلامت کشاورزان یک اولویت

پاورپوینت در مورد سلامت کشاورزان یک اولویت

پاورپوینت در مورد سلامت کشاورزان یک اولویت

حجم فایل : ۱٫۳ MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۷ بنام خدا عوامل زیان آور کشاورزی ، اثرات ،راههای کنترل و پیشگیری سلامت کشاورزان یک اولویت مرکز بهداشت واحد بهداشت حرفه ای تعریف بهداشت کشاورزی: بهداشت کشاورزی مجموعه فرآیندها وفعالیتهای مرتبطی است که باشناسایی ،ارزیابی وکنترل عوامل زیان آورمحیط کاروانجام مراقبت های بهداشتی درمانی حافظ سلامت کشاورزان کشور میباشد. بهدا شت کشاورزی مقدمه کشاورزی و زیر مجموعه های آن جزء وسیعترین…

پاورپوینت كارگاه اولويت بندي

پاورپوینت کارگاه اولویت بندی

پاورپوینت کارگاه اولویت بندی

پاورپوینت کارگاه اولویت بندی

فرمت فایل:(powerpoint)
تعداد اسلایدها:۲۹ اسلاید
برخی از اسلایدها:
شاخص های اولویت بندی :
•دردسترس بودن اطلاعات • نیاز جامعه •بار بیماری •ظرفیت سیستم برای انجام مداخله •هزینه • امکان اجرا •اثر مداخله درکاهش بار بیماری •اثر مداخله درکاهش هزینه سلامت •ملاحظات اخلاقی
انتظارات :
تقویت فعالیت بین سازمانی
 تامین مکان مستقل برای پایگاه درمنطقه تحت پوشش
انجام طرحهای مداخله ای باکمک سازمانهای درگیر در امرسلامت
حضور…