پاورپوینت در مورد نياز سنجي پژوهشي

پاورپوینت در مورد نیاز سنجی پژوهشی

پاورپوینت در مورد نیاز سنجی پژوهشی

پاورپوینت در مورد نیاز سنجی پژوهشی

حجم فایل : ۱۳۱٫۶ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۰ بنام خدا ۱ ۲ نیاز سنجی پژوهشی چیست؟ ۳ مقدمه: شواهد بسیارزیادی وجود دارد که نشان می دهد بین یافته ها واطلاعات حاصل از پژوهش ونیازهای واقعی شکاف وفاصله قابل ملاحظه ای وجود دارد. یکی از مهمترین عوامل عدم ارتباط منطقی بین جهت گیریها وعناوین پژوهشی با نیازهای واقعی تصمیم گیری است.دراین راستا‘ تلاشهای گسترده ای در راستای شناسایی اولویت های علمی واثربخشی افزایش پژوهش ها درسطح دانشگاه ها…