پاورپوینت در مورد اولويتهای تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پاورپوینت در مورد اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پاورپوینت در مورد اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پاورپوینت در مورد اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

حجم فایل : ۱۵۲٫۴ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۷۹ به نام خدا اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ،درمانی کرمانشاه ۱-اولویت های تحقیقاتی کلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲- اولویت های تحقیقاتی گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳-اولویت های تحقیقاتی شبکه های بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴-اولویت های تحقیقاتی معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵-اولویت های تحقیقاتی مراکزتحقیقاتی دانشگاه…