تحقیق در مورد کارت امتیاز متوازن

تحقیق در مورد کارت امتیاز متوازن

تحقیق در مورد کارت امتیاز متوازن

تحقیق در مورد کارت امتیاز متوازن

حجم فایل : ۱۹۷٫۴ KB نوع فایل : ورد فصل اول:طرح مساله مقدمه در اوایل دهه ۱۹۹۰ هنگامی که کارت امتیازی متوازن مطرح و شروع به کسب و توفیق کرد تعداد فروشندگان نرم افزار برای این ابزار انقلابی مدیریت کمتر از تعداد انگشتان دست بود اکنون نیز همچنان بسیاری از سازمان ها از مزایای متدولوژی ساده ارزیابی متوازن استفاده کرده و به نتایج فوق العاده ای دست میابند.این پیشگامان کارت امتیازی متوازن را تنها با استفاده از گزارشهای کاغذی و به با کارگیری ترکیبی از…