تحقیق مقدمه ای بر اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه

شهر سلطانیه در ۴۷ کیلومتری سمت شرق زنجان قرار گرفته است این منطقه از شمال به بخش طارم علیا، از غرب به بخش حومه از شهرستان زنجان، از جنوب به شهرستان خدابنده و از شرق به شهرستان ابهر محدود بوده
بیشتر بخوانید