پاورپوینت در مورد اورژانس‌هاي روانپزشكي

پاورپوینت در مورد اورژانس‌های روانپزشکی

پاورپوینت در مورد اورژانس‌های روانپزشکی

پاورپوینت در مورد اورژانس‌های روانپزشکی

حجم فایل : ۶۲٫۷ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۳۶ بنام خدا اورژانس‌های روانپزشکی اورژانس روانپزشکی (Psychiatric emergency) هر رفتار غیرمعمول، اختلال خلق یا تفکر که اگر بسرعت مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است منجر به آسیب به خود یا دیگران شود. علل اورژانس‌های روانپزشکی معمولاً در زمینه یک اختلال روانپزشکی مزمن G.M.C Drug reaction or intoxication بدنبال یک حادثه، جنایت یا آگاهی از بیماری جسمی خطرناک، از نظر روانی تحت فشارقرارگرفتن محل وقوع: منزل، خیابان،…

پاورپوینت در مورد اورژانسهاي روانپزشكي

پاورپوینت در مورد اورژانسهای روانپزشکی

پاورپوینت در مورد اورژانسهای روانپزشکی

پاورپوینت در مورد اورژانسهای روانپزشکی

حجم فایل : ۶۲٫۰ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۳۶ بنام خدا اورژانس‌های روانپزشکی اورژانس روانپزشکی (Psychiatric emergency) هر رفتار غیرمعمول، اختلال خلق یا تفکر که اگر بسرعت مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است منجر به آسیب به خود یا دیگران شود. علل اورژانس‌های روانپزشکی معمولاً در زمینه یک اختلال روانپزشکی مزمن G.M.C Drug reaction or intoxication بدنبال یک حادثه، جنایت یا آگاهی از بیماری جسمی خطرناک، از نظر روانی تحت فشارقرارگرفتن محل وقوع: منزل، خیابان،…