دانلود مقاله بیماری های ویروسی در گوسفند بصورت پاورپوینت ppt

دانلود مقاله بیماری های ویروسی در گوسفند بصورت پاورپوینت ppt

دانلود مقاله بیماری های ویروسی در گوسفند بصورت پاورپوینت ppt

عنوان فایل : مقاله بیماری های ویروسی در گوسفند
قالب بندی : پاورپوینت
 
فهرست بیماری های ویروسی در گوسفند :
مقدمه
تب برفکی یاآفتوزFoot-and-Mouth Disease
ویروس پیکورنا ویریده
بیماری دهان وپا
عوارض
نشانه بیماری
دوره کمون
عامل ،علائم وضایعات کالبد گشایی
پیشگیری و درمان
Sheep pox آبله
راه های انتقال بیماری
ویروس پوکس ویریده
علائم بیماری
نشانه بیماری وعوارض
پیشگیری و درمان
مراحل بیماری
ORFارف
یا اکتمای واگیردار contagious ecthyma
ویروس پاراپاکس ویرو س…