تحقیق نرم افزار اوراکل


    موضوع: نرم افزار اوراکل     فهرست مطالب عنوان صفحه جج   مقدمه ( پایگاه داده‌ها چیست ) ………………………………………………………… معرفی شرکت اوراکل …………………………………………………………………… موقعیت اوراکل ………………………………………………………………………… چه کسانی مؤسس شرکت اوراکل بودند ؟……………………………………………… ریشه‌ی کلمه‌ی اوراکل چیست ؟………………………………………………………… Scott چیست ؟……………………………………………………………………………. رقبای اصلی اوراکل کدام شرکت‌ها می‌باشند ؟…………………………………………. سیستم عامل‌های اوراکل ……………………………………………………………….. سیستم مورد نیاز ………………………………………………………………….. …