تحقیق در مورد زندگي و شعر اوحدي مراغه اي

تحقیق در مورد زندگی و شعر اوحدی مراغه ای

تحقیق در مورد زندگی و شعر اوحدی مراغه ای

تحقیق در مورد زندگی و شعر اوحدی مراغه ای

حجم فایل : ۵۴٫۸ KB نوع فایل : ورد زندگی و شعر اوحدی مراغه ای                                                                  قسمت پایانی ترجیعات اوحدی انسان موقعی که به مطالعه غزلیات اوحدی مراغه ای می پردازد، علاوه بر این که مفاهیم تازه، معانی عمیق، استعارات شیوا، تشبیهات کم نظیر و محتوای گسترده…