پاورپوینت در مورد اوجاع مفاصل ناشی از سوءمزاج ساذج

پاورپوینت در مورد اوجاع مفاصل ناشی از سوءمزاج ساذج

پاورپوینت در مورد اوجاع مفاصل ناشی از سوءمزاج ساذج

پاورپوینت در مورد اوجاع مفاصل ناشی از سوءمزاج ساذج

حجم فایل : ۱۵۳٫۶ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۱۳ اوجاع مفاصل ناشی از سوءمزاج ساذج علامت اوجاع مفاصل ناشی از سوء مزاج ساذج – اشتداد تدریجی درد – بدون ثقل و ورم – عضودردناک همرنگ سایر اندامها – ملمس نشانهء نوع سوءمزاج انواع اوجاع ناشی از سوءمزاج ساذج: گرم، سرد، یابس (اکسیر و طب اکبری: رطب ساذج موجب الم نمی شود) اوجاع مفاصل می تواند ناشی از سوءمزاج ساذج از هر نوع در مفصل دردناک یا در تمام بدن باشد. درمان اوجاع مفاصل گرم ساده: تبدیل مزاج:…