تحقیق در مورد سینمای اوانگارد 15 ص

تحقیق در مورد سینمای اوانگارد ۱۵ ص

تحقیق در مورد سینمای اوانگارد 15 ص

تحقیق در مورد سینمای اوانگارد ۱۵ ص

حجم فایل : ۴۴۳٫۱ KB نوع فایل : ورد سینمای اوانگارد سینمای کلاسیک تعریفی خاص دارد.سینمایی است با خط داستانی مشخص ,فراز و فرودهای سناریو ,گره فیلمنامه و نتیجه گیری نهایی با شخصیت پردازی و قهرمان سازی و….اما در دهه های ۲۰ و ۳۰ هنرمندان آوانگارد مانند دادائیستها , نوع جدیدی از سینما را تعریف می کنند.این سینما که سینمای آوانگارد نامیده شده دارای مشخصاتی چند است: – نزدیکی سینما به طبیعت و زندگی عادی – حذف داستانگویی صرف کلاسیک – در هم ریختن فرمولهای…