اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت

اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت

اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت

اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت

مقاله اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت در ۱۷۵ صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
 
-۲ مقدمه
 
گسترش علم و دانش و پیدایش رشته‌های علمی جدید در هر مقعطی از زمان مه پشت سر گذاشته می‌شود موجب توسعه اندیشه انسان و نشر دست‌آوردها و اندیشه‌های او در پهنه جهان است و کتاب در این میان کماکان نقش ویژه‌ای دارد. کتاب چه در زمینه شعر و قصه و چه مضامین آموزشی – علمی می‌تواند نقش مؤثری در رشد و تربیت صحیح کودکان بازی کند. محمود حکیمی نویسنده…