پاورپوینت در مورد جـو

پاورپوینت در مورد جـو

پاورپوینت در مورد جـو

پاورپوینت در مورد جـو

حجم فایل : ۲۱۳٫۷ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۷ بنام خدا جـو اهمیت جو جو : یکی از غلات مهم در جهان است که به عنوان غذا مورد استفاده بشر و حیوانات قرار می گیردجو (Hordeum vulgare L.emend.Bowden) نیز مانند گندم یکی از گیاهان مهم تیره غلات Gramineae ، از جنس Hordeum و گونه Sativum یا Vulgare می باشد و دارای انواع زراعی و وحشی می‌‌باشد. جو زراعی گیاهی دیپلوئید با ۷ عدد کروموزوم پایه است. ریشه جو مانند سایر غلات افشان و سطحی است و اکثر ریشه های آن تا فاصله ۴۰٫٫٫