پاورپوینت در مورد موعود در ادیان

پاورپوینت در مورد موعود در ادیان

پاورپوینت در مورد موعود در ادیان

پاورپوینت در مورد موعود در ادیان

حجم فایل : ۳۸۷٫۷ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۴۸ بنام خدا موعود در ادیان THE PROMISED IN RELIGIONS فراگیر بودن این آموزه در دین ها ؛ فطری بودن میل به نجات ؛ آینده گرایی (FUTURISM ) . اهمیت بحث واژگان لغوی: وعده داده شده موعود: اصطلاحی: وعده ای نسبت به آینده جهان و بشر لغوی: رهایی، رستگاری نجــات: اصطلاحی: رها نیدن از وضعیت نا بسامان موجود و رساندن به وضعیت مطلوب دین: مجموعه عقاید،اخلاق و قوانینی که برای اداره فرد و جامعه انسانی و پرورش انسان ها از طریق…

پاورپوینت در مورد علائم ظهور

پاورپوینت در مورد علائم ظهور

پاورپوینت در مورد علائم ظهور

پاورپوینت در مورد علائم ظهور

حجم فایل : ۴۷۳٫۷ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۱ بسم الله الرحمن الرحیم علائم ظهور اهمیت بحث ۱٫ امید بخشی به مؤمنان و ایجاد روحیه مقاومت ۲٫ آمادگی مؤمنان برای ظهور ۳٫ هشدار به اهل معصیت و گناه برای توبه و بازگشت ۴٫ عمیق‌تر کردن ایمان به اصل ظهور در دل مؤمنان و زدودن شک از قلب تردید کنندگان. شناخت (صیحه آسمانی جبرئیل است یا شیطان) ۵٫ اتخاذ موضع صحیح حمایت (یمانی) مقاومت (سفیانی) ۶٫ شناخت مدعیان دروغین محدودیت‌ها برای ایجاد امید در همه…

پاورپوینت در مورد موعود در ادیان

پاورپوینت در مورد موعود در ادیان

پاورپوینت در مورد موعود در ادیان

پاورپوینت در مورد موعود در ادیان

حجم فایل : ۳۸۹٫۰ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۴۸ بنام خدا موعود در ادیان THE PROMISED IN RELIGIONS فراگیر بودن این آموزه در دین ها ؛ فطری بودن میل به نجات ؛ آینده گرایی (FUTURISM ) . اهمیت بحث واژگان لغوی: وعده داده شده موعود: اصطلاحی: وعده ای نسبت به آینده جهان و بشر لغوی: رهایی، رستگاری نجــات: اصطلاحی: رها نیدن از وضعیت نا بسامان موجود و رساندن به وضعیت مطلوب دین: مجموعه عقاید،اخلاق و قوانینی که برای اداره فرد و جامعه انسانی و پرورش انسان ها از طریق…