تحقیق درباره اهمیت اجتماعی تربیت

تحقیق درباره اهمیت اجتماعی تربیت


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۲     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : اهمیت اجتماعی تربیت اگر فرد را چون خشتی و مهره ای در حیات اجتماعی بدانیم خواهیم یافت که تربیت هر یک از افراد بمثابه ساختن و بعمل آوردن مهره ای است که در گردانندگی چرخ حیات وجودش ضروری است . مسأله تربیت از دیدی مسأله ملتها و جمعیات هاست وآن بابت که رفتار فرد و اجتماع درهم تأثیر دارند . هوشمندی فردی گاهی ممکن است درزندگی و سرنوشت اجتماعی عظیم مؤثر باشد . پیدایش جنگ های عظیم وبین المللی نشان داده اند که تربیت غلط فرد و اجتماع چه حقوقی را از بین برده وچه سدهائی را هم در هم میشکند . بهنگامیکه فرد یا افرادی تحت تربیت قرار میگیرند بحقیقت کوششی برای تغییر وضع او و جامعه اش بعمل میآید و درویژگی رفتار فردی و اجتماعی دگرگونی حاصل میگردد . بسیاری از پیکره بندی های سنتی اندیشه های قالبی در …