پاورپوینت در مورد مرور متون

پاورپوینت در مورد مرور متون

پاورپوینت در مورد مرور متون

پاورپوینت در مورد مرور متون

حجم فایل : ۴۷٫۹ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۱۳ بنام خدا مرور متون: مطالعه کلیه منابعی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع مطالعه در ارتباط هستند. مرور منظم و انتقادی منابع مهم منتشر شده در ارتباط با موضوع اهمیت مرور متون: ۱-     از دوباره کاری جلوگیری می کند ۲-     وسعت و شدت مسأله را نشان می دهد ۳-     جنبه های مختلف مسأله را نمایا ن می سازد ۴-     مشکلات موجود بر سر راه تحقیق را نشان می دهد…