پاورپوینت اهمیت ازدواج در اسلام – ۵۸ اسلاید

پاورپوینت اهمیت ازدواج در اسلام – ۵۸ اسلاید


پاورپوینت اهمیت ازدواج در اسلام  – 58 اسلاید پاورپوینت اهمیت ازدواج در اسلام  – 58 اسلاید پاورپوینت اهمیت ازدواج در اسلام  – 58 اسلاید پاورپوینت اهمیت ازدواج در اسلام  – 58 اسلاید پاورپوینت اهمیت ازدواج در اسلام  – 58 اسلاید فصل اول : الگوی زندگی ۱- فلسفه ازدواج – فلسفه ازدواج در اسلام خداوند برای آنکه نسل بشر از انقراض در امان بماند در وجود زن و مرد خصوصیاتی قرار دارد که یکدیگر را جذب کند و کانون خانواده را تشکیل دهند، یعنی غریزه جنسی در ازدواج اصل و معیار نیست. آنچه در روابط زن و مرد در اسلام مطرح است، آرامش و سکون می باشد که به کمک آن روابط زناشویی استحکام یابد و به دنبال آن نسل بشر حفظ شود. خداوند حکیم غریزه جنسی را در واقع برای تشویق بشر قرار داد تا وظیفه اش را که همان نکاح برای بقاء نسل انسان است انجام دهد. به بیان دیگر لذت از نکاح مزدی است که خداوند حکیم به خاطر ماموریت انسان به او داده است. زیرا اگر این لذت نبود بشر به دنبال ازدواج نمی رفت و در نتیجه نسل بشر منقرض می شد. ولی اکثر مردم در مسئله ازدواج اصل را غریزه و فرع را بقاء نسل بشر قرار …