قلبم رابه توهدیه میکنم

قلبم رابه توهدیه میکنم

قلبم رابه توهدیه میکنم

قلبم رابه توهدیه میکنم

قلبم را به تو هدیه می کنم
۱ هفته پیش، تهران، تهرانسر
کتاب ( رمان ) : قلبم را به تو هدیه می کنم نوشته : ماری هیگینز کلارک  ترجمه : لیلی امیری شایسته صفحه : ۳۶۳ بسیار پر خواننده وجذابتمیز وسالم از کتابخانه شخصیکمیاب وارزشمندارزان واستثنایی…