دانلود کتاب نقشه راه خودشناسی و هدف‌گذاری

دانلود کتاب نقشه راه خودشناسی و هدف‌گذاری

دانلود کتاب نقشه راه خودشناسی و هدف‌گذاری

کتاب “نقشه راه خودشناسی و هدف‌گذاری” اثری از استیو مقدم با همکاری سمیه امیری و تارا کمانگر می‌باشد.
کتاب پیش و روی شما، به کمک گام‌های ساده و اجرایی و تمرکز بر شناخت واقعی خود، نقشه و مسیر دست‌یابی به “اهداف و خواسته‌ها” را در کار و زندگی، برای شما ترسیم می‌کند. در پایان، لیست‌ها و تحلیل‌هایی استثنایی را که جزء به جزء آن، از “نقاط قوت” ، “نقاط ضعف” ، “اهداف / خواسته‌ها” و “امکانات موجود”…