پاورپوینت در مورد معتادان گمنام

پاورپوینت در مورد معتادان گمنام

پاورپوینت در مورد معتادان گمنام

پاورپوینت در مورد معتادان گمنام

حجم فایل : ۲۴۴٫۰ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۳۰ بنام خدا معتادان گمنام Narcotics Anonymous جمعیت هدف افرادیکه مصرف هر گونه ماده مخدر باعث تغییر در افکارواحساسات آنان شده ودر قسمتهای مختلف زندگی آنان تولید اشکال می کند.انجمن غیر انتفاعی از زنان ومردانی که اعتیاد به مواد مخدر مشکل اصلی زندگیشان است. اهداف و برنامه یک برنامه پرهیز کامل از هر گونه ماده مخدر است.تنها لازمه عضویت در این برنامه تمایل به قطع مصرف است.این برنامه اصول بسیار ساده ای…