دوره چگونه هدف گذاری کنیم و به آن برسیم

دوره چگونه هدف گذاری کنیم و به آن برسیم

دوره چگونه هدف گذاری کنیم و به آن برسیم

دوره چگونه هدف گذاری کنیم و به آن برسیم
 

خیلی وقتها پیش آمده که هدفی را تعیین و با شور و اشتیاق شروع به حرکت می کنیم. به خود می گوییم، دیگر تمام شد. دیگر هیچ چیز نمی تواند مانع من شود و… اما چندی بعد همه چیز فراموش شده و دیگر هیچ اثری از آنهمه شور و اشتیاق اولیه نیست!
خیلی از ما، با اینکه تصمیماتِ زیادی در زندگی گرفته ایم، اما تقریباً هیچکدام را به انجام نرسانده ایم!
به نظر شما چرا این اتفاق بارها و بارها برای ما رخ داده؟!
چطور می…

فصل ۴ کتاب رؤیاهای که رؤیا نیستند | راز خوشبختی

فصل ۴ کتاب رؤیاهای که رؤیا نیستند | راز خوشبختی

فصل ۴ کتاب رؤیاهای که رؤیا نیستند | راز خوشبختی
۱۶,۹۰۰ تومان ماموریت این برنامه راز خوشبختی آیا تا کنون از خود پرسیده‌اید که، راز خوشبختی چیست؟ گاهی در زندگی افرادی را می‌بینیم که گوییاز هر نظر اوضاع بر وفق مرادشان است. اینطور به نظر می‌رسد که این افراد به طرز عجیبی همه چیز را درست، به قاعده و به اندازه انجام می‌دهند! گویی که همه چیز را می‌دانند. انگار جهان همه چیز را برای آن‌ها برنامه‌ریزیکرده است زیرا هر جا که باشند،…