نگاهی به اهداف و آثار ازدواج در قرآن

نگاهی به اهداف و آثار ازدواج در قرآن

نگاهی به اهداف و آثار ازدواج در قرآن

نگاهی به اهداف و آثار ازدواج در قرآن

عنوان تحقیق : نگاهیبه اهداف و آثار ازدواج در قرآن
تعداد صفحات : ۱۲
فرمت فایل : word
بخش هایی از متن تحقیق :
حکمت ها و آثار مهمی بر ازدواج ترتب دارد، وقرآن در آیاتی به آنها پرداخته است. در برخی موارد، هر چند زن و مرد با یکدیگرزندگی می کنند، اهدافی که باید در زندگی آنان حاکم باشد، از میان می رود و دو طرفبدون آن که بهره ای از زندگی مشترک ببرند، با یکدیگر زندگی می کنند برخی گفته اند: هر جا نشانه های الفت و حکمت های زوجیت چه در دنیا و چه در آخرت…