پاورپوینت در مورد اهداف  متغیر ها و فرضیه تحقیق

پاورپوینت در مورد اهداف متغیر ها و فرضیه تحقیق

پاورپوینت در مورد اهداف  متغیر ها و فرضیه تحقیق

پاورپوینت در مورد اهداف متغیر ها و فرضیه تحقیق

حجم فایل : ۲۸۷٫۱ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۳۷ بنام خدا اهداف متغیر ها و فرضیه تحقیق ارتباط اهداف با سایر گام ها اهداف فرضیه چارچوب نظری مرور منابع بیان مساله طراحی پژوهش اهداف تحقیق هدف تحقیق نشان دهنده مقصود و منظور نهائی پژوهش است. نشان میدهد که در این تحقیق به چه نقطه ای خواهیم رسید. هدف تحقیق هدف پژوهش هم مقصود نهائی و هم مسیر را مشخص میکند بدون داشتن هدف مشخص نمی توان به نتایج مورد نظر دست یافت هدف پژوهش باید : منطقی واقع…