پاورپوینت در مورد اهداف، فرضيات و سئوالات

پاورپوینت در مورد اهداف، فرضیات و سئوالات

پاورپوینت در مورد اهداف، فرضیات و سئوالات

پاورپوینت در مورد اهداف، فرضیات و سئوالات

حجم فایل : ۶۹۵٫۲ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۱۶ ۱ اهداف، فرضیات و سئوالات ۲ انواع هدف : هدف کلی هدف جزیی هدف فرعی هدف کاربردی ۳ هدف کلی : هدفی که آنچه را مطالعه بطور کلی به آن دست خواهد یافت , بیان کند. در قالب یک جمله و بطور رسا و قابل فهم بیان می گردد. مثال : تعیین شیوع عفونت بیمارستانی در بخش سوختگی بیمارستان شفا در سال ۱۳۸۹ ۴ اهداف جزیی : اهدافی که از شکستن هدف کلی به اجزا کوچکتر به دست خواهند آمد. باید ابعاد گوناگون مسئله و عوامل کلیدی…

پاورپوینت در مورد اهداف، سؤال، فرضیه

پاورپوینت در مورد اهداف، سؤال، فرضیه

پاورپوینت در مورد اهداف، سؤال، فرضیه

پاورپوینت در مورد اهداف، سؤال، فرضیه

حجم فایل : ۳۳۰٫۸ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۷ روش تحقیق مقدماتی اهداف، سؤال، فرضیه فرایند تحقیق ۴ اهداف تحقیق (Research Objectives) تعریف: عبارت است از جملاتی که مبین منتهای تحقیق، مسیر و مراحل آن باشد. شامل: هدف کلی (General) اهداف اختصاصی(Specific) اهداف کاربردی(Applied) هدف کلی آن چه که مطالعه به طور کلی به آن دست خواهد یافت را هدف کلی می گویند و هدف کلی در واقع همان عنوان مطالعه است با این تفاوت که لغت های قابل اندازه گیری مثل «تعیین یا شناخت»…