پاورپوینت در مورد اهداف، فرضيات و سئوالات

پاورپوینت در مورد اهداف، فرضیات و سئوالات

پاورپوینت در مورد اهداف، فرضیات و سئوالات

پاورپوینت در مورد اهداف، فرضیات و سئوالات

حجم فایل : ۶۹۵٫۲ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۱۶ ۱ اهداف، فرضیات و سئوالات ۲ انواع هدف : هدف کلی هدف جزیی هدف فرعی هدف کاربردی ۳ هدف کلی : هدفی که آنچه را مطالعه بطور کلی به آن دست خواهد یافت , بیان کند. در قالب یک جمله و بطور رسا و قابل فهم بیان می گردد. مثال : تعیین شیوع عفونت بیمارستانی در بخش سوختگی بیمارستان شفا در سال ۱۳۸۹ ۴ اهداف جزیی : اهدافی که از شکستن هدف کلی به اجزا کوچکتر به دست خواهند آمد. باید ابعاد گوناگون مسئله و عوامل کلیدی…