پاورپوینت در مورد بررسی اصــول بلنـد مرتبـــه سازی در نواحی ساحلی با تأکید بر استان مازندران

پاورپوینت در مورد بررسی اصــول بلنـد مرتبـــه سازی در نواحی ساحلی با تأکید بر استان مازندران

پاورپوینت در مورد بررسی اصــول بلنـد مرتبـــه سازی در نواحی ساحلی با تأکید بر استان مازندران

حجم فایل : ۳٫۶ MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۴۱ بنام خدا بررسی اصــول بلنـد مرتبـــه سازی در نواحی ساحلی با تأکید بر استان مازندران افزایش تراکم، فشرده سازی، توسعه کاربردی مختلط، توسعه میان افزا و رشد هوشمند از جمله ابزارها، روشها و ایده هایی هستند که در سالها اخیر برای کنترل و بهینه سازی رشد و توسعه شهری مطرح شده اند و بالقوه می توانند در این زمینه راهگشا نیز باشند و باعث افزایش بهره بردرای از زمین، حفظ محیط زیست، جلوگیری از رشد…