صحنه با موضوع کاخ سفید – CrazyTalk Animator


props  در لغت به معنای اجزای صحنه است و در انیمیشن سازی و بازی سازی به اشیائی گفته می شود که در یک صحنه قرار می گیرند و فضای محیطی را شکل می دهند. بسیاری از انیمیشن سازان برای تولید یک صحنه، زمان زیادی را صرف پیداکردن اشیاء و اجزای مناسب می کنند. ما در بانک انیمیشن ایران با ارائه صحنه های مختلف و متشکل از اجزاء مناسب روند تولید یک انیمیشن جذاب را تسریع بخشیده ایم.   فایل پیش رو صحنه اتاق ریاست جمهوری کاخ سفید است که در قسمت ویرایش نرم افزار CrazyTalk Animator به سادگی می توانید هر یک از آنها را جابجا نموده و یا تغییر دهید.   شما با دانلود این مجموعه می توانید به سادگی و در سریع ترین زمان ممکن یک فضای زیبا را ایجاد کرده و به تولید انیمیشن دلخواه خود بپردازید. …

props یا اجزای صحنه با موضوع شهر کارتونی – CrazyTalk Animator


props  در لغت به معنای اجزای صحنه است و در انیمیشن سازی و بازی سازی به اشیائی گفته می شود که در یک صحنه قرار می گیرند و فضای محیطی را شکل می دهند. بسیاری از انیمیشن سازان برای تولید یک صحنه، زمان زیادی را صرف پیداکردن اشیاء و اجزای مناسب می کنند. ما در بانک انیمیشن ایران با ارائه صحنه های مختلف و متشکل از اجزاء مناسب روند تولید یک انیمیشن جذاب را تسریع بخشیده ایم.   فایل پیش رو اجزای کامل صحنه یک شهر کارتونی به تعداد ۸۹  فایل است که می توانید به راحتی در نرم افزار CrazyTalk Animator وارد کرده و صحنه موردنظر خود را ایجاد نمایید. در این محصول هر جزئی از ساختمانها، فروشگاهها و خیابان و محله به صورت تفکیک شده قرار گرفته اند. با این فایل می توانید یک انیمیشن جذاب حتی حرفه ای تر از دیرین دیرین بسازید.   شما با دانلود این مجموعه می توانید به سادگی و در سریع ترین زمان ممکن یک فضای زیبا را ایجاد کرده و به تولید انیمیشن دلخواه خود بپردازید. …