تحقیق در مورد آغاز حکومت اشکانی

تحقیق در مورد آغاز حکومت اشکانی

تحقیق در مورد آغاز حکومت اشکانی

تحقیق در مورد آغاز حکومت اشکانی

حجم فایل : ۶۹۸٫۵ KB نوع فایل : ورد آغاز حکومت اشکانی پیشگفتار شاهنشاهی اشکانی، بلند مدت ترین حکومت تاریخ ایران محسوب می شود. از به تخت نشستن ارشک اول (۲۴۸ پ م) تا سرنگونی اردوان چهارم به دست اردشیر پابکان (۲۲۶ ب م)، اشکانیان به مدت ۴۷۶ سال به تمام یا قسمتی از ایران فعلی و سرزمینهای پهناور دیگری در حاشیه فلات ایران حکومت کردند. به دلیل کمبود اطلاعات در مورد این سلسله، نوشته های در مورد آنها به نوشتن خلاصه ای از تاریخ پرفراز و نشیب این سلسله بسنده می…