پاورپوینت در مورد اشکال دارویی

پاورپوینت در مورد اشکال دارویی

پاورپوینت در مورد اشکال دارویی

پاورپوینت در مورد اشکال دارویی

حجم فایل : ۳۰۶٫۰ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۱۵ به نام خدا اشکال دارویی اشکال داروئی ( Dosage forms ) چه نیازی به اشکال داروئی وجود دارد؟ عوامل وابسته به دارو الف) قدرت زیاد داروها عدم امکان توزین دقیق پودر دارو توسط بیمار تبدیل کردن پودر دارو به صورت قابل حمل و مصرف ب) حفاظت از دارو در برابر اکسیژن و رطوبت هوا ج) حفاظت از دارو در برابر اسید معده د) پوشاندن مزه و بوی نامطبوع دارو ه) تهیه اشکال دارویی مایع با حامل مناسب مناسب برای مصرف کودکان…

پاورپوینت در مورد اشکال دارویی و محاسبات دوزاژ دارویی

پاورپوینت در مورد اشکال دارویی و محاسبات دوزاژ دارویی

پاورپوینت در مورد اشکال دارویی و محاسبات دوزاژ دارویی

پاورپوینت در مورد اشکال دارویی و محاسبات دوزاژ دارویی

حجم فایل : ۴۲۳٫۸ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۳۰ به نام خدا اشکال دارویی و محاسبات دوزاژ دارویی اشکال داروئی ( Dosage forms ) چه نیازی به اشکال داروئی وجود دارد؟ عوامل وابسته به دارو الف) قدرت زیاد داروها عدم امکان توزین دقیق پودر دارو توسط بیمار تبدیل کردن پودر دارو به صورت قابل حمل و مصرف ب) حفاظت از دارو در برابر اکسیژن و رطوبت هوا ج) حفاظت از دارو در برابر اسید معده د) پوشاندن مزه و بوی نامطبوع دارو ه) تهیه اشکال دارویی مایع با حامل مناسب…

تحقیق در مورد هندسه 32 ص

تحقیق در مورد هندسه ۳۲ ص

تحقیق در مورد هندسه 32 ص

تحقیق در مورد هندسه ۳۲ ص

حجم فایل : ۳۷۲٫۹ KB نوع فایل : ورد مقدمه : هندسه شاخه از ریاضیات است که اشکال و اندازه ها را مورد سر و کار دارد. هندسه ممکن است به عنوان علم فضا نیز انگاشته شود. همانطور که یک حسابگر مورد سر و کار دارد. با مسائلی را که شامل محاسبه(شمارش)است، هندسه نیز مسائلی را که در برگیرندۀ فضا است توضیح و ربط می دهد. هندسه پایۀ به ما این امکان را می دهد تا خصوصیاتی را مانند مساحت و محیط اشکال دو بعدی و سطوح صاف و حجم های اشکالی سه بعدی را تعیین کنیم. افراد از فرمول…

پاورپوینت در مورد ریاضی دوم دبستان مبحث  اشکال هندسی

پاورپوینت در مورد ریاضی دوم دبستان مبحث اشکال هندسی

پاورپوینت در مورد ریاضی دوم دبستان مبحث  اشکال هندسی

پاورپوینت در مورد ریاضی دوم دبستان مبحث اشکال هندسی

حجم فایل : ۴۴۸٫۹ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۹ بنام خدا ریاضی دوم دبستان مبحث : اشکال هندسی • به شکل های زیر چند ضلعی می گویند . • همان طور که در شکل ها دیدی تعداد ضلع ها و گوشه ها با هم برابر هستند داخل هر شکل ، تعداد ضلع و گوشه را بنویسید. تعدادگوشه: تعداد گوشه: تعداد گوشه: تعداد ضلع: تعداد ضلع: تعداد ضلع:   حالا تو بگو : یک ۹۵ ضلعی چند گوشه دارد؟ …………………….. شکلی داریم که ۴۶ گوشه دارد، این شکل چند ضلع دارد؟ ……………………… تقارن :…

پاورپوینت در مورد ریاضی دوم   اشکال هندسی

پاورپوینت در مورد ریاضی دوم اشکال هندسی

پاورپوینت در مورد ریاضی دوم   اشکال هندسی

پاورپوینت در مورد ریاضی دوم اشکال هندسی

حجم فایل : ۱٫۵ MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۱۲ بنام خدا ریاضی دوم دبستان اشکال هندسی همانطور که در شکل ها ملاحظه می کنید ، تعداد گوشه ها و ضلع های چند ضلعی ها با هم برابر است . اشکال هندسی مثلث مستطیل مربع پنج ضلعی ۳ ضلع دارد ۳ گوشه دارد ۴ضلع دارد ۴گوشه دارد ۴ضلع دارد ۴گوشه دارد ۵ضلع دارد ۵گوشه دارد تمرین به نظر شما یک ۴۶ ضلعی چند گوشه دارد ؟ شکلی داریم که ۳۶ گوشه دارد ، به نظر شما این شکل چند ضلع می تواند داشته باشد ؟ ۱ ۳ ۶ ۱۰ ۲+ ۳+ ۴+ ۱+ ۱+ حل مساله با…