تحقیق در مورد كاخ آشور   اشکانیان 70 ص

تحقیق در مورد کاخ آشور اشکانیان ۷۰ ص

تحقیق در مورد کاخ آشور   اشکانیان 70 ص

تحقیق در مورد کاخ آشور اشکانیان ۷۰ ص

حجم فایل : ۴۸۰٫۰ KB نوع فایل : ورد کاخ آشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( PAGE 1 اشکانیان در شما خاوری ایران که اینک کشورهای آسیای میانه قرار دارند، قومی دیگری به نام پارتیان معماری کاملاً متفاوتی را تکوین بخشید. پارتیان با حرکت به سوی باختر، مقدار زیادی از قلمرو سلوکیان را تسخیر کردند، ولی برای مدتی هر دو شاهنشاهی وجود داشت. معماری پارتیان، با ترکیب عناصر یونانی و ایرانی شیوه جدید و بی‌نظیری را در معماری بوجود…