پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی

پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی

پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی

پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی

اموزش پرورش قارچ های خوراکی
پاورپوینت اموزش پرورش قارچ های خوراکی
اموزش کامل پرورش قارچ های خوراکی
  قارچ های سمی و غیر سمی 

طبقه بندی قارچ ها
شرایط پرورش قارچ
آفات پرورش کار
برای کسانی که دنبال کار می گردند . کاری آسان و درآمد زا
طبقه بندی قارچ ها بر اساس شکل تغذیه ای :
۱- قارچ های خوراکی- داروئی
مانند : قارچ های صدفی، دکمه ای ،شیتاکه، ولواریلاو
۲- قارچ های داروئی
بعلت دارا بودن نوعی بافت خاصیت خوراکی ندارند ،ولی عصاره آنها خواص…