ارائه راهکارهایی جهت بهبود مشکل کم رویی دانش آموزان پایه چهارم آموزشگاه دبستان دخترانه معاد

ارائه راهکارهایی جهت بهبود مشکل کم رویی دانش آموزان پایه چهارم آموزشگاه دبستان دخترانه معاد

ارائه راهکارهایی جهت بهبود مشکل کم رویی دانش آموزان پایه چهارم آموزشگاه دبستان دخترانه معاد

چگونه توانستم مشكل كم­رويي دانش آموز پايه چهارم آموزشگاهم را اصلاح نمايم ؟ این تحقیق در قالب 18 صفحه از دیدگاه روانشناسی مشکل کم رویی دانش آموز در مقطع چهارم ابتدایی را بررسی کرده و در نهایت راهکارهایی در این زمینه ارائه شده است….

اثر سلنيوم بر ارتقاء مقاومت به خشکی در دو رقم مختلف گندم

اثر سلنيوم بر ارتقاء مقاومت به خشکی در دو رقم مختلف گندم

این متن شامل 114 صفحه می باشد
اين آزمايش به منظور مطالعه اثر سلنيوم بر ارتقاء مقاومت به خشکی در دو رقم مختلف گندم (آذر2 و پيشتاز) در پاييز سال 1385 در مزرعه تحقيقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت کرج و در آزمايشگاه های تخصصی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دانشگاه تربييت معلم تهران صورت گرفته است. بذور دو رقم گندم در شرايط آبياری معمولی و تنش خشکی کشت گرديد. از تيمار سلنيوم به صورت ماده سلنات سديمNa2…

آب و خاک و گیاه

آب و خاک و گیاه

این متن شامل 6 صفحه می باشد 
 
آب از اساسی ترین عناصری است که باعث وجود حیات می شود همه موجودات زنده کوچک و بزرگ ماده نیاز دارند. و بیشترین قسمت اعضاء موجودات را این مایع به شکلهای مختلف تشکیل می دهد. این مایع حیاتی باعث ایجاد ارتباط وهمزیستی موجودات و گیاهان در کنار یکدیگر می شود حتی منجر به همزیستی موجودات زنده و غیرزنده. بیشتر فعالیت های شیمیایی درون و بیرون از بدن موجودات زنده و فرسایش و تجزیه وتحلیل عناصر غیرزنده در کنار آب انجام…

آب پنیر

آب پنیر

این متن شامل 62 صفحه می باشد 
 
تعريف: آب پنير whey بخش آبكي و جدا شده از شير است كه معمولا بر اثر اضافه كردن اسيد، حرارت دادن يا انعقاد مايع پنيري بدست مي‌آيد. اين ماده غير شفاف و رنگ آن زرد مايل به سبز است. براساس تعريف ارائه شده توسط فدراسيون بين المللي محصولات لبني (IDF) تعريف پنير بصورت زير آمده است: « پنير فراورده اي است تخميري يا تخمير نشده كه بدنبال انعقاد شير كامل، پس چرخ و مخلوط اين مواد بدست مي‌آيد و حداقل ماده خشك آن 24% است و…

SHSP و مقاومت به تنش گرما در گياهان

SHSP و مقاومت به تنش گرما در گياهان

این متن شامل 12 صفحه می باشد 
 
SHSP(Small heat shock protein) به طور گسترده اي در سلولهاي پروكاريوت و يوكاريوت در مواجهه با گرما توليد مي شود به خاطر تنوع و فراواني غيرعادي در گياهان پيشنهاد مي شود كه SHSP اهميت ويژه اي دارند(علاوه بر تنش گرمايي، SHSP در گياهان تحت ساير تنش ها و در مراحل نهايي نمو توليد مي شود بيان ژن SHSP و تجمع پروتئين به هنگام مواجهه با تنشهاي محيطي ما را متوجه اين فرضيه مي كند كه اين پروتئين ها يك نقش مهم در مقاومت به تنش بازي مي كند…

بررسی تأثيرات محدوديت نور در روابط منبع و مخزن در گندم

بررسی تأثيرات محدوديت نور در روابط منبع و مخزن در گندم

این متن شامل 15 صفحه می باشد
انتقال مواد فتوسنتزي از منبع به مخزن عمدتا بوسيله قدرت منبع و قدرت مخزن کنترل مي شود. لذا تنش خشکي مي تواند با تاثير بر هر يک از اين دو جزء بر انتقال مواد اثر بگذارد. مجموعه اي از آزمايشها که در آنها شدتهاي مختلف تنش آبي، روش هاي مختلف نشاندار کردن و زمانهاي مختلف انتقال مواد فتوسنتزي در نظر گرفته شد، در قالب طرحهاي کاملا تصادفي در شرايط گلخانه اي و اتاقک رشد اجرا شد. تنش خشکي يا به طور طبيعي و با قطع آبياري…

مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم

مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم

این متن شامل 41 صفحه می باشد
 
جلوگيري از تخريب منابع آب و خاك به منظور ايجاد توليد پايدار از جمله مسائل پر اهميتي است كه امروز موضوع اكثر مطالعات صورت گرفته مي باشد. از جمله منابع مهم در امر توليد در بخش كشاورزي آب و خاك مي باشد كه حفاظت از آنها به منظور توسعه كشاورزي پايدار ضروري است. سهم عمده اي از منابع آب و خاك موجود در جهان و كشور ما را منابع متاثر از شوري تشكيل مي دهد كه ما ناگزير به استفاده از اين منابع هستيم. اراضي كشاورزي در مناطق…

ارزيابي‌هاي گاونر

ارزيابي‌هاي گاونر

این متن شامل 41 صفحه می باشد
هر سال 3 بار در ماههاي ژانويه ، آوريل و آگوست ، نتايج ارزيابي‌ گاوهاي نر منتشر مي‌شوند و شما ممكن است نتايج اين ارزيابي‌ها را از طريق اين نشريه يا نمايندگي سي ،‌آر ، آي دريافت نماييد .
اطلاعات مربوط به صفات مهم نظير توليد شير ، تيپ ، امتياز سلول‌هاي بدني ، باروري ، آسان زايي و طول عمر توليدي مربوط به ميليون‌ها راس گاو شيري در طي سال جمع آوري مي‌شوند .در هر صورت آناليز ، اين اطلاعات كار بزرگي است . به…

پکیج کامل جزوه و نمونه سوالات استخدامی هنر آموز زراعی و باغی

پکیج کامل جزوه و نمونه سوالات استخدامی هنر آموز زراعی و باغی

بیش از 150 سوال تخصصی حفظ و اصلاح نباتات + پاسخ
بیش از 200 سوال تخصصی تولید محصولات زراعی و باغی + پاسخ
بیش از 250 سوال تخصصی ماشین های زراعی و باغی + 2 جزوه+1 کتاب+ پاسخ
بیش از 250 سوال تخصصی گیاه شناسی پیام نور و … + 2 جزوه+یک کتاب+پاسخ
بیش از 200 سوال تخصصی آب و خاک پیام نور و … +جزوه+ پاسخ

 
مجموعه ای کامل برای کسانیکه به صورت جدی قصد شرکت در آژمون آموزش و پرورش را دارند….

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

این متن شامل 30 صفحه می باشد
 
اقتصاد کشاورزی، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولتها قرار گرفته‌است. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه‌ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی…