word مجری گری هفته معلم

word مجری گری هفته معلم

word مجری گری هفته معلم

word مجری گری هفته معلم

سلام.
من متنی رو براتون قرار دادم که میتونید در مراسمات و جشن های هفته معلم استفاده کنید.
این متن دارای:
شعر
دکلمه
خوش آمد گویی
دعوت زیبا از سخنران ها
شعر طنز
و جمع بندی و پایان متن بسیار زیبا 

با استفاده از این متن، درمجری گری خود مانند یک ستاره و مثل مجری های برتر ایران معروف شوید.
با قیمتی ناچیز. وفقط این قیمت به خاطر زحماتی است که برای این متن شده و گرنه از لحاظ مادی هیچ ارزشی ندارد.

 
امیدوارم لذت برده باشید….