هفته ی اول متوسط

هفته ی اول متوسط

هفته ی اول متوسط

همان طور که قول داده بودیم به صورت هفتگی برنامه ورزشی را ارائه می کنیم این برنامه برای هفته اول و کسانی سطح امادگی جسمانی متوسطی دارند مناسب می باشد. این برنامه به صورت نیم ساعت وزش روزانه و ۲ روز استراحت تنظیم شده است ….

آمادگی جسمانی و حرکات پرتابی شائولین ووشو

آمادگی جسمانی و حرکات پرتابی شائولین ووشو

آمادگی جسمانی و حرکات پرتابی شائولین ووشو

فیلم آموزشی نرمشها و حرکات آمادگی جسمانی  پرتابی مخصوص  شائولین ووشو به زبان اصلی
با حجم کم برای شما قابل دانلود می باشد.
امید وارم لذت کافی را ببرید….