پاورپوینت پایه های استوار درس 9 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت پایه های استوار درس 9 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت پایه های استوار درس 9 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت پایه های استوار درس 9 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 25

 
قسمتی از متن:
معیارهای تمدن اسلامی کدام اند و ما باید برای تحقق چه نوع جامعه ای تلاش کنیم؟
رسول اکرم از همان ابتدای دعوت، مردم را به یکتاپرستی دعوت کرد و فرمود: اى مردم بگویید: معبودى جز اللّه نیست، تا رستگار شوید
و…

همراه با پاسخ فعالیت ها
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با…

پاورپوینت تمدن جدید و مسئولیت ما درس 10 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت تمدن جدید و مسئولیت ما درس 10 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت تمدن جدید و مسئولیت ما درس 10 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تمدن جدید و مسئولیت ما درس 10 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 34

 
قسمتی از متن:
اروپا تاکنون حداقل شاهد سه تمدّن بزرگ بوده است که آخرین آن یا همان تمدّن جدید، تقریباً تمامی جوامع جهان امروز را تحت تأثیر خود قرار داده است و آثار آن در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… به خوبی نمایان است.
و…

 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق…

پاورپوینت هستی بخش درس 1 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت هستی بخش درس 1 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت هستی بخش درس 1 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت هستی بخش درس 1 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 29

قسمتی از متن:
آیا تاکنون برایتان پیش آمده است که در فضایی آرام نشسته و به دور از هیجان و هیاهوی زندگی درباره این جهان پر جنب وجوش تفکّر کرده باشید؟
آیا هرگز درباره آغاز و پایان این هستی پهناور فکر کرده اید؟

و…

همراه با پاسخ فعالیت ها
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات…

پاورپوینت یگانه بی همتا درس 2 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت یگانه بی همتا درس 2 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت یگانه بی همتا درس 2 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت یگانه بی همتا درس 2 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 30

قسمتی از متن:
مهم ترین اعتقاد دینی «توحید و یکتاپرستی» است. اسلام دین توحید و قرآن کتاب توحید است. در اسلام بدون اعتقاد به توحید هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد. توحید سر لوحه دعوت همه پیامبران بوده است.

و…

همراه با پاسخ فعالیت ها
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات…

پاورپوینت توحید و سبک زندگی درس 3 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت توحید و سبک زندگی درس 3 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت توحید و سبک زندگی درس 3 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت توحید و سبک زندگی درس 3 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 29

قسمتی از متن:
امروزه در بازار سبک زندگی، سبک های گوناگونی از زیستن تبلیغ می شود که ما باید از میان آنها بهترین را انتخاب کنیم.
انتخاب هر یک از این سبک ها، مسیر زندگی ما را تغییر می دهد و سرنوشت دنیا و آخرت ما را رقم می زند.

و…

همراه با پاسخ فعالیت ها
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق…

پاورپوینت فقط برای تو درس 4 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت فقط برای تو درس 4 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت فقط برای تو درس 4 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت فقط برای تو درس 4 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 26

قسمتی از متن:
مقصود از قیام گروهی و قیام فردی چیست؟ برای هر کدام نمونه هایی ذکر کنید.
مقصود این است که اقدام‌هایتان چه فردی چه جمعی برای رضای خدا باشد و انسان هنگامی که برای انجام کاری اراده می‌کند و شروع به حرکت برای انجام آن کار می‌‌کند نیت خود را برای خدا خالص کند که این امر باعث اخلاص در بندگی در تمام…

پاورپوینت قدرت پرواز درس 5 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت قدرت پرواز درس 5 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت قدرت پرواز درس 5 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت قدرت پرواز درس 5 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 25

قسمتی از متن:
با توجه به اینکه همه رخدادهای جهان، تحت قوانین و تدبیر خداوند است، نقش اختیار انسان در این نظام جهانی چیست؟

در این نظام که با علم و اراده الهی اداره می شود، جایگاه اراده انسان کجاست؟

آیا اراده الهی مانع اراده انسان است؟

و…

همراه با پاسخ فعالیت ها
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه…

پاورپوینت سنت های خداوند در زندگی درس 6 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت سنت های خداوند در زندگی درس 6 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت سنت های خداوند در زندگی درس 6 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت سنت های خداوند در زندگی درس 6 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 28

قسمتی از متن:

قوانین و سنت های الهی حاکم بر زندگی انسان کدام اند؟
 
آشنایی با این قوانین و سنت ها چه تأثیری در برنامه ریزی ما در زندگی و پیمودن راه موفّقیت دارد؟

و…

همراه با پاسخ فعالیت ها
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب…

پاورپوینت بازگشت درس 7 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت بازگشت درس 7 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت بازگشت درس 7 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت بازگشت درس 7 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 29

قسمتی از متن:
حقیقت توبه چیست؟

بازگشت حقیقی چه ویژگی هایی دارد؟

و…

همراه با پاسخ فعالیت ها
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه پاورپوینت بازگشت درس 7 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و…

پاورپوینت زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی درس 8 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی درس 8 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی درس 8 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی درس 8 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 29

 
قسمتی از متن:
احکام و قوانین دین اسلام، علاوه بر اینکه زندگی سالم در دنیا را تضمین می کند، سعادت و نیک بختی اخروی و ابدی را نیز تأمین می نماید.
نمی توان بایدها و نبایدهای دینی و الهی را با قوانین بشری که اهداف محدود و کوچک دنیوی دارند، مقایسه کرد.
و…

همراه با پاسخ فعالیت ها…