دانلود مدل رقومی ارتفاع و توپوگرافی منطقه حفاظت شده اشتران کوه

دانلود مدل رقومی ارتفاع و توپوگرافی منطقه حفاظت شده اشتران کوه

دانلود مدل رقومی ارتفاع و توپوگرافی منطقه حفاظت شده اشتران کوه

دانلود مدل رقومی ارتفاع و توپوگرافی منطقه حفاظت شده اشتران کوه
فایل Shp خطوط میزان و توپوگرافی اشتران کوه
فایل TIFF مدل رقومی ارتفاع DEM
فایل DWG توپوگرافی (اتوکد)
محدوده:

سوالات آزمون نقشه برداری بهمراه پاسخ.سال86-99.

سوالات آزمون نقشه برداری بهمراه پاسخ.سال86-99.

سوالات آزمون نقشه برداری بهمراه پاسخ.سال86-99.

***دوستان گلم این فایل شامل آزمون های نظام مهندسی (نقشه برداری)سالهای 86-99 میباشد***
به همراه منابع آزمون و پاسخ سوالات
**************************************
میلاد دامن افشان 09114188020…

شیپ فایل ایندکس نقشه‌های توپوگرافی ایران

شیپ فایل ایندکس نقشه‌های توپوگرافی ایران

شیپ فایل ایندکس نقشه‌های توپوگرافی ایران

ایندکس نقشه‌های ۱:۲۵۰٫۰۰۰ و ۱:۵۰٫۰۰۰ و ۱:۲۵٫۰۰۰ توپوگرافی به فرمت شیپ فایل برای کل کشور
به همراه فایل KMZ ایندکس ۱:۲۵۰٫۰۰۰ برای استفاده در GOOGLE EARTH…

dakar

dakar

dakar

 
اینها فایلهای DXF دو بعدی عظیم و ساده از شبکه های جاده ای کلانشهر هاست که شامل ۳ سطح به عنوان polylines است.
 
 
Instant CAD files for any location on earth
 

 

Around the World
 

Paris

Copenhagen

Hong Kong

London
 
 
Designers, Architects, and Illustrators can save hours of drawing No subscription required
 

 
How It Works
 
 

Define any map area

Download a layered drawing file
Building height information is available in some locations.

Edit and render in your design software
 

WORKS BEST WITH
 

AutoCAD
Rhinoceros 5

SketchUp…

cairo

cairo

cairo

 
اینها فایلهای DXF دو بعدی عظیم و ساده از شبکه های جاده ای کلانشهر هاست که شامل ۳ سطح به عنوان polylines است.
 
 
Instant CAD files for any location on earth
 

 

Around the World
 

Paris

Copenhagen

Hong Kong

London
 
 
Designers, Architects, and Illustrators can save hours of drawing No subscription required
 

 
How It Works
 
 

Define any map area

Download a layered drawing file
Building height information is available in some locations.

Edit and render in your design software
 

WORKS BEST WITH
 

AutoCAD
Rhinoceros 5

SketchUp…

bejaia

bejaia

bejaia

 
اینها فایلهای DXF دو بعدی عظیم و ساده از شبکه های جاده ای کلانشهر هاست که شامل ۳ سطح به عنوان polylines است.
 
 
Instant CAD files for any location on earth
 

 

Around the World
 

Paris

Copenhagen

Hong Kong

London
 
 
Designers, Architects, and Illustrators can save hours of drawing No subscription required
 

 
How It Works
 
 

Define any map area

Download a layered drawing file
Building height information is available in some locations.

Edit and render in your design software
 

WORKS BEST WITH
 

AutoCAD
Rhinoceros 5

SketchUp…

addis-abeba

addis-abeba

addis-abeba

 
اینها فایلهای DXF دو بعدی عظیم و ساده از شبکه های جاده ای کلانشهر هاست که شامل ۳ سطح به عنوان polylines است.
 
 
Instant CAD files for any location on earth
 

 

Around the World
 

Paris

Copenhagen

Hong Kong

London
 
 
Designers, Architects, and Illustrators can save hours of drawing No subscription required
 

 
How It Works
 
 

Define any map area

Download a layered drawing file
Building height information is available in some locations.

Edit and render in your design software
 

WORKS BEST WITH
 

AutoCAD
Rhinoceros 5

SketchUp…