دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Fairytale از انیمیشن شرِک با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Fairytale از انیمیشن شرِک با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Fairytale از انیمیشن شرِک با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Fairytale از انیمشن شرِک با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 
دانلود پکیج کامل گیتارنتس
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Last Christmas با فیلم آموزشی(سطح 2)
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Right Here Waiting با فیلم آموزشی(سطح 2) …

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Right Here Waiting با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Right Here Waiting با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Right Here Waiting با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Right Here Waiting با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 
دانلود پکیج کامل گیتارنتس
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Fairytale از انیمیشن شرِک با فیلم آموزشی(سطح 2)
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Take on Me از بازی The Last of Us 2 با فیلم آموزشی(سطح 2) …

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Take on Me از بازی The Last of Us 2 با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Take on Me از بازی The Last of Us 2 با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Take on Me از بازی The Last of Us 2 با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه زیبای Take on Me از بازی کامپیوتری The Last of Us 2 با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 
دانلود پکیج کامل گیتارنتس
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Right Here Waiting با فیلم آموزشی(سطح 2)
دانلود نت و تبلچر گیتار آهنگ Bella Ciao بلا چاو با فیلم آموزشی(سطح 3) …

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Last Christmas با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Last Christmas با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Last Christmas با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Last Christmas با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 
دانلود پکیج کامل گیتارنتس
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Million Scarlet Roses با فیلم آموزشی(سطح 2)
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Fairytale از انیمیشن شرِک با فیلم آموزشی(سطح 2) …

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Happy New Year با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Happy New Year با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Happy New Year با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه زیبای Happy New Year با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و روان برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 
دانلود پکیج کامل گیتارنتس
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Feliz Navidad با فیلم آموزشی(سطح 3)
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه May Be با فیلم آموزشی(سطح 3) …

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه May Be با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه May Be با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه May Be با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه زیبای May Be با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و روان برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 
دانلود پکیج کامل گیتارنتس
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Happy New Year با فیلم آموزشی(سطح 3)
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه While My Guitar Gently Weeps با فیلم آموزشی(سطح 3) …

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه While My Guitar Gently Weeps با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه  While My Guitar Gently Weeps با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه While My Guitar Gently Weeps با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه زیبای While My Guitar Gently Weeps با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و روان برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 
دانلود پکیج کامل گیتارنتس
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه May Be با فیلم آموزشی(سطح 3) 
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Asturias (ورژن آسان) با فیلم آموزشی(سطح 2)…

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Asturias (ورژن آسان) با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Asturias (ورژن آسان) با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Asturias (ورژن آسان) با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه زیبای Asturias (ورژن آسان) با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و روان برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 
دانلود پکیج کامل گیتارنتس
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه While My Guitar Gently Weeps با فیلم آموزشی(سطح 3)
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Let it be (ورژن آسان) با فیلم آموزشی(سطح 2) …

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Let it be (ورژن آسان) با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Let it be (ورژن آسان) با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Let it be (ورژن آسان) با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه زیبای Let it be (ورژن آسان) با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و روان برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 
دانلود پکیج کامل گیتارنتس 
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Asturias (ورژن آسان) با فیلم آموزشی(سطح 2)
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه The Water is Wide با فیلم آموزشی(سطح 2)…

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه The Water is Wide با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه The Water is Wide با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه The Water is Wide با فیلم آموزشی

دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه زیبای The Water is Wide با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و روان برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه.
محتویات بسته

فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل Pdf

 

 
پیش نمایش ویدئوی آموزشی

 
دانلود پکیج کامل گیتارنتس
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Let it be (ورژن آسان) با فیلم آموزشی(سطح 2)
دانلود نت و تبلچر گیتار قطعه Chim Chim Cheree با فیلم آموزشی(سطح 2) …