سابلیمینال عزت نفس

سابلیمینال عزت نفس

سابلیمینال عزت نفس

سابلیمینال فارسی عزت نفس
یک فایل موسیقی با فرمت MP3 با سه ویژگی،1 موسیقی درمانی مخصوص،2 عبارات تاکیدی مثبت ( پنهان در موسیقی )،3 فرکانس درمانی تتا 
 
افزایش عزت نفس در زندگی با جملات تلقینی پنهان
درباره فایل های موسیقی سابلیمینال:

فایل های سابلیمینال، نوعی خودهیپنوتیزم و تلقین به ضمیر ناخودآگاه هستند. پیام‌ها در موسیقی ، درست زیر سطح شنوایی شما قرار دارند و به صورت مستقیم قابل شنیدن نیستند و بدین ترتیب ـ بدون مقاومت ذهنی ـ تاثیری…

ست گلچین2020 نایاب برای ارگpa1x

ست گلچین2020 نایاب برای ارگpa1x

ست گلچین2020 نایاب برای ارگpa1x

مژده برای دوستانی که ارگ pa1x دارند.بهترین ریتم های سال 2020برای این مدل ساز تبدیل کردیم تاشما بهترین وبیشترین استفاده را از این ارگ ببرید.این ست گلچینی کامل با ریتم های قوی ساخته شده…

پکیج دوره جامع صداسازی

پکیج دوره جامع صداسازی

پکیج دوره جامع صداسازی

دوره جامع صداسازی
 

صداسازی چیست؟
صداسازی نوعی بدنسازی و انجام نرمش هایی برای تارهای صوتی و حنجره ما محسوب می‌شود تا حنجره و صدای خودمان را تقویت کنیم و آن را پرورش دهیم تا صدایی پرقدرت، پرطنین و رسا برای صحبت کردن داشته باشیم، علاوه بر این صداسازی برای کشف و بهبود قسمت‌هایی از صدای ما (مخصوصا برای سخنرانی، گویندگی، خوانندگی و مداحی) است.

 
در دوره جامع صداسازی چه خواهیم آموخت؟
 

 

داشتن یک صدای خوب و قدرتمند برای…

سابلیمینال بخشش

سابلیمینال بخشش

سابلیمینال بخشش

سابلیمینال فارسی بخششبخشش و رهایی از گذشته به کمک جملات تلقینی پنهان
یک فایل موسیقی MP3 با سه ویژگیموسیقی درمانی / جملات تاکیدی خانم لوئیز هی / فرکانس درمانی تتا
درباره فایل های موسیقی سابلیمینال:فایل های سابلیمینال، نوعی خودهیپنوتیزم و تلقین به ضمیر ناخودآگاه هستند. پیام‌ها در موسیقی ، درست زیر سطح شنوایی شما قرار دارند و به صورت مستقیم قابل شنیدن نیستند و بدین ترتیب ـ بدون مقاومت ذهنی ـ تاثیری بیشتر بر ناخودآگاه خواهند داشت. تکرار…

سابلیمینال عشق

سابلیمینال عشق

سابلیمینال عشق

سابلیمینال فارسی عشقافزایش عشق در زندگی با جملات تلقینی پنهان
یک فایل موسیقی MP3 با سه ویژگیجملات تاکیدی خانم لوئیز هی / فرکانس تتا / موسیقی درمانی
درباره فایل های موسیقی سابلیمینال:فایل های سابلیمینال، نوعی خودهیپنوتیزم و تلقین به ضمیر ناخودآگاه هستند. پیام‌ها در موسیقی ، درست زیر سطح شنوایی شما قرار دارند و به صورت مستقیم قابل شنیدن نیستند و بدین ترتیب ـ بدون مقاومت ذهنی ـ تاثیری بیشتر بر ناخودآگاه خواهند داشت. تکرار کلمات تلقینی…

سابلیمینال کودک درون

سابلیمینال کودک درون

سابلیمینال کودک درون

سابلیمینال فارسی کودک درونآشتی با کودک درون به کمک جملات تلقینی پنهان
یک فایل موسیقی MP3 با سه ویژگیموسیقی درمانی / جملات تاکیدی خانم لوئیز هی / فرکانس تتا
درباره فایل های موسیقی سابلیمینال:فایل های سابلیمینال، نوعی خودهیپنوتیزم و تلقین به ضمیر ناخودآگاه هستند. پیام‌ها در موسیقی ، درست زیر سطح شنوایی شما قرار دارند و به صورت مستقیم قابل شنیدن نیستند و بدین ترتیب ـ بدون مقاومت ذهنی ـ تاثیری بیشتر بر ناخودآگاه خواهند داشت. تکرار کلمات…