پاورپوینت تکبر درس 9 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت تکبر درس 9 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت تکبر درس 9 اخلاق اسلامی دهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تکبر درس 9 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 29

 

پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت…

پاورپوینت راز اعتماد درس 8 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت راز اعتماد درس 8 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت راز اعتماد درس 8 اخلاق اسلامی دهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت راز اعتماد درس 8 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 29

پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت…

پاورپوینت محبت به خدا درس 7 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت محبت به خدا درس 7 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت محبت به خدا درس 7 اخلاق اسلامی دهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت محبت به خدا درس 7 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 29

 
 

پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه…

پاورپوینت آهنگ سفر درس 6 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت آهنگ سفر درس 6 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت آهنگ سفر درس 6 اخلاق اسلامی دهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت آهنگ سفر درس 6 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 33

 
 

پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه…

پاورپوینت تفکر روشنابخش مسیر درس 5 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت تفکر روشنابخش مسیر درس 5 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت تفکر روشنابخش مسیر درس 5 اخلاق اسلامی دهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تفکر روشنابخش مسیر درس 5 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 38

 
 
پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر…

پاورپوینت هادیان واقعی هادیان پنداری درس 4 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت هادیان واقعی هادیان پنداری درس 4 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت هادیان واقعی هادیان پنداری درس 4 اخلاق اسلامی دهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت هادیان واقعی هادیان پنداری درس 4 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 29

 

پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه…

پاورپوینت هدایت الهی در مسیر کمال درس 3 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت هدایت الهی در مسیر کمال درس 3 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت هدایت الهی در مسیر کمال درس 3 اخلاق اسلامی دهم

 
عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت هدایت الهی در مسیر کمال درس 3 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 28

 

پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه…

پاورپوینت کمال ما درس 2 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت کمال ما درس 2 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت کمال ما درس 2 اخلاق اسلامی دهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت کمال ما درس 2 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 28

پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت کمال…

پاورپوینت چیستی اخلاق درس 1 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت چیستی اخلاق درس 1 اخلاق اسلامی دهم

پاورپوینت چیستی اخلاق درس 1 اخلاق اسلامی دهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت چیستی اخلاق درس 1 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 24

 

پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه…

دانلود جزوه کنترل فرآیند استاد افشار حسینی دانشگاه تهران

دانلود جزوه کنترل فرآیند استاد افشار حسینی دانشگاه تهران

دانلود جزوه کنترل فرآیند استاد افشار حسینی دانشگاه تهران

جزوه کنترل فرایند آماده برای دانلود
دانشگاه: تهران
استاد: دکتر افشارحسینی
تعداد صفحات: 64
فرمت: پی دی اف pdf
کیفیت: متوسط
نوع جزوه (تایپی یا دست نویس): دست نویس…