دانلود کتاب روانشناسی هیلگارد

دانلود کتاب روانشناسی هیلگارد

دانلود کتاب روانشناسی هیلگارد

کتاب روانشناسی هیلگارد
 
این کتاب در دو زمینه آگاهی به دست می دهد: نخست وضع کنونی دانش روانشناسی را عرضه می دارد، به این معنا که یافته های مهم این رشته را از نظر می گذراند تا با واقعیت های اثبات شده این رشته آشنا شوید. دوم آنکه ماهیت پژوهش در روانشناسی را وارسی می کند یعنی روشن می سازد که روانشناس چگونه برنامه پژوهشی خاصی برای فراهم آوردن شواهدی در تایید یا رد فرضیه تدوین می نماید. به این ترتیب شما در می یابید که برای پشتیبانی از هر ادعای…

کتاب علم مقدس نوشته سری سوآمی یوکتِشوار گیری

کتاب علم مقدس نوشته سری سوآمی یوکتِشوار گیری

کتاب علم مقدس نوشته سری سوآمی یوکتِشوار گیری

کتاب علم مقدس نوشته سری سوآمی یوکتِشوار گیری
 
هدف کتاب:
علم مقدس آن است که تا حد امکان یگانگی اساسی همه مذاهب را تا جایی که ممکن است، نشان دهد. اینکه تفاوتی در حقایق بیان شده بوسیله ادیان مختلف وجود ندارد. اینکه فقط یک روش وجود دارد که از آن طریق جهان، هم بیرونی و هم درونی تکامل یافته است. اینکه تنها یک فرجام و هدف وجود دارد که توسط همه متون الهی تصدیق می شود . لیکن این حقیقت بنیادین، حقیقتی است که به سادگی درک نمی شود. ناسازگاری موجود بین…

دانلود رایگان فلسفه معرفت و حقیقت فردریش نیچه

دانلود رایگان فلسفه معرفت و حقیقت فردریش نیچه

دانلود رایگان فلسفه معرفت و حقیقت فردریش نیچه

 فلسفه، معرفت و حقیقت 
فریدریش نیچه در این کتاب گزیده‌ای از یادداشت‌های فریدریش ویلهلم نیچه ( 1844 1900) فیلسوف آلمانی در باب معرفت‌شناسی، فلسفه، حقیقت و فرهنگ فراهم آمده است . عناوین برخی از مباحث کتاب عبارت‌اند از :فرهنگ، فلسفه، یونانیان، تاریخچه کتاب فیلسوفات نیچه، در باب شوق به حقیقت، حقیقت و دروغ به مفهومی غیر اخلاقی، و فلسفه در زمان عسرت .مترجم در مقدمه کتاب می‌گوید :نیچه نخستین کسی بود که دریافت نفس حقیقت و معرفت برای…

کتاب دعای حزب فتح البصائر عبدالقادر گیلانی

کتاب دعای حزب فتح البصائر عبدالقادر گیلانی

کتاب دعای حزب فتح البصائر عبدالقادر گیلانی

کتاب دعای حزب فتح البصائر عبدالقادر گیلانی
 
عبدالقادر گیلانی دعائی نوسوم به فتح البصائر دارد برای گوشودن چشم دل و نور ایمان و گشودن و افتتاح باب های غیب به مدت چهل روز و بعد از هروقت نماز یک بار خوانده شود.چهل روز تمام نشده در او احوالات غیبی رخ خواهد داد.قبل از خواندن این دعا سوره اخلاص و فاتحه را خوانده و برای حضرت پیامبر و کلیه مومنان و مومنات و عبدالقادر گیلانی نثار گردد. دعای شریف بسیار مهمی است برای گشودن چشم دل هر صبح حداقل یکبار…

کتاب متافیزیک نیچه

کتاب متافیزیک نیچه

کتاب متافیزیک نیچه

کتاب متافیزیک نیچه
 
معرفی کتاب
متافیزیک، حقیقت موجود چونان چنین چیزی در کل است، متافیزیک سوبژکتیویته لا بشرط و تمامیت یافته به ذات خویش می اندیشد، بی آنکه آن را بر زبان آورد، یعنی ذات حقیقت را، چونان یک مشروعیت. اراده معطوف به قدرت، نیست انگاری، بازگشت جاویدان همان، ابر بشر و مشروعیت، پنج کلام بنیادین متافیزیک نیچه اند. تفسیر حاضر در مورد متافیزیک نیچه، باید از این رو تازه به یکباره تلاش کند تا با توجه به تجربه بنیادینی که تفکر نیچه…