دانلود فایل تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

دانلود فایل تفنگ 106 میلیمتری

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

فهرست مطالب 

مشخصات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

مأموریت تفنگ ۱۰۶میلیمتری

مختصات فنی تفنگ۱۰۶میلیمتری

مقدورات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

محدودیتهای تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

انواع مهمات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

نکات مهم و ضروری جهت نگهداری و حمل و نقل

  مشخصات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

این جنگ افزار ساخت سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران است.تفنگ ۱۰۶ میلیمتری جنگ افزاریست سنگین ، ضد زره ،اجتماعی ، ته پر ( گلوله از انتها وارد خزانه لوله می شود) و بدون عقب نشینی که با مهمات نوع آماده تغذیه شده و لوله آن با هوا خنک میشود. دستگاه چکاننده آن ضربتی و همچنین دارای ماشه کمکی به صورت ترقه کش می باشد. تفنگ ۱۰۶ میلیمتری توانایی شلیک تیر به صورت مستقیم ومنحنی (با استفاده از زاویه یاب) را دارد. این سلاح توسط سه پایه استانداردM79 روی زمین و خودروهای سبک ( جیپ) مستقر می گردد.

مأموریت تفنگ ۱۰۶میلیمتری

۱- ماموریت اصلی تفنگ ۱۰۶ میلیمتری بر علیه ادوات زرهی (تانک ، نفربرها و خودروهای) دشمن است.

۲- ماموریت فرعی آن بر علیه تجمع نفرات و سنگرهای بتونی، مخازن و تاسیسات دشمن می باشد.

ماموریت تاکتیکی در آفند: پشتبانی عمومی یگان ها

ماموریت تاکتیکی در پدافند: تامین پدافند ضد زره وشرکت درآخرین آتش های حفاظتی

فایل ورد ۸ صفحه

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
تفنگ , تفنگ ۱۰۶ میلی متری , مأموریت تفنگ ۱۰۶میلیمتری , مختصات فنی تفنگ۱۰۶میلیمتری , مقدورات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری , محدودیتهای تفنگ ۱۰۶ میلیمتری , انواع مهمات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

دانلود فایل

دانلود فایل تحقیق تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

دانلود فایل تحقیق تفنگ 106 میلیمتری

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

فهرست مطالب 

مشخصات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

مأموریت تفنگ ۱۰۶میلیمتری

مختصات فنی تفنگ۱۰۶میلیمتری

مقدورات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

محدودیتهای تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

انواع مهمات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

نکات مهم و ضروری جهت نگهداری و حمل و نقل

  مشخصات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

این جنگ افزار ساخت سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران است.تفنگ ۱۰۶ میلیمتری جنگ افزاریست سنگین ، ضد زره ،اجتماعی ، ته پر ( گلوله از انتها وارد خزانه لوله می شود) و بدون عقب نشینی که با مهمات نوع آماده تغذیه شده و لوله آن با هوا خنک میشود. دستگاه چکاننده آن ضربتی و همچنین دارای ماشه کمکی به صورت ترقه کش می باشد. تفنگ ۱۰۶ میلیمتری توانایی شلیک تیر به صورت مستقیم ومنحنی (با استفاده از زاویه یاب) را دارد. این سلاح توسط سه پایه استانداردM79 روی زمین و خودروهای سبک ( جیپ) مستقر می گردد.

مأموریت تفنگ ۱۰۶میلیمتری

۱- ماموریت اصلی تفنگ ۱۰۶ میلیمتری بر علیه ادوات زرهی (تانک ، نفربرها و خودروهای) دشمن است.

۲- ماموریت فرعی آن بر علیه تجمع نفرات و سنگرهای بتونی، مخازن و تاسیسات دشمن می باشد.

ماموریت تاکتیکی در آفند: پشتبانی عمومی یگان ها

ماموریت تاکتیکی در پدافند: تامین پدافند ضد زره وشرکت درآخرین آتش های حفاظتی

فایل ورد ۸ صفحه

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
تفنگ ۱۰۶ میلیمتری , مشخصات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری , مأموریت تفنگ ۱۰۶میلیمتری , مختصات فنی تفنگ۱۰۶میلیمتری , مقدورات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری , محدودیتهای تفنگ ۱۰۶ میلیمتری , انواع مهمات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

دانلود فایل

دانلود فایل تحقیق تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

دانلود فایل تحقیق تفنگ 106 میلیمتری

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

فهرست مطالب 

مشخصات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

مأموریت تفنگ ۱۰۶میلیمتری

مختصات فنی تفنگ۱۰۶میلیمتری

مقدورات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

محدودیتهای تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

انواع مهمات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

نکات مهم و ضروری جهت نگهداری و حمل و نقل

  مشخصات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

این جنگ افزار ساخت سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران است.تفنگ ۱۰۶ میلیمتری جنگ افزاریست سنگین ، ضد زره ،اجتماعی ، ته پر ( گلوله از انتها وارد خزانه لوله می شود) و بدون عقب نشینی که با مهمات نوع آماده تغذیه شده و لوله آن با هوا خنک میشود. دستگاه چکاننده آن ضربتی و همچنین دارای ماشه کمکی به صورت ترقه کش می باشد. تفنگ ۱۰۶ میلیمتری توانایی شلیک تیر به صورت مستقیم ومنحنی (با استفاده از زاویه یاب) را دارد. این سلاح توسط سه پایه استانداردM79 روی زمین و خودروهای سبک ( جیپ) مستقر می گردد.

مأموریت تفنگ ۱۰۶میلیمتری

۱- ماموریت اصلی تفنگ ۱۰۶ میلیمتری بر علیه ادوات زرهی (تانک ، نفربرها و خودروهای) دشمن است.

۲- ماموریت فرعی آن بر علیه تجمع نفرات و سنگرهای بتونی، مخازن و تاسیسات دشمن می باشد.

ماموریت تاکتیکی در آفند: پشتبانی عمومی یگان ها

ماموریت تاکتیکی در پدافند: تامین پدافند ضد زره وشرکت درآخرین آتش های حفاظتی

فایل ورد ۸ صفحه

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
مشخصات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری , مأموریت تفنگ ۱۰۶میلیمتری , مختصات فنی تفنگ ۱۰۶میلیمتری , مقدورات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری , محدودیتهای تفنگ ۱۰۶ میلیمتری

دانلود فایل