دانلود رایگان کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران سعید نفیسی

دانلود رایگان کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران سعید نفیسی

دانلود رایگان کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران سعید نفیسی

#تاریخ_اجتماعی_و_سیاسی_ایران #سعید_نفیسی 
کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر  
نوشته سعید نفیسی
کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر، رخداد‌های تاریخی زمان‌قاجار را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او در این اثر رویدادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران را ازآغاز سلطنت قاجاریه تا پایان سلطنت فتحعلی شاه را زیر ذره بین قرار میدهد….

دانلود رایگان کتاب پیدایش و فروپاشی دولت های بزرگ

دانلود رایگان کتاب پیدایش و فروپاشی دولت های بزرگ

دانلود رایگان کتاب پیدایش و فروپاشی دولت های بزرگ

پیدایش_و_فروپاشی_قدرتهای_بزرگ #پل_کندی #عبدالرضا_غفرانی  کتاب پیدایش و فروپاشی قدرتهای بزرگ   نوشته پل کندی  ترجمه عبدالرضا غفرانی
چرا بعضی کشورها به قدرتی بزرگ تبدیل میشوند و هنگامی که این اتفاق می‌افتد، چرا زوال می‌یابند؟ پل کندی، مورخ بریتانیایی، در این کتاب خود سعی می‌کند به این پرسش پاسخ دهد….

دانلود رایگان کتاب ناپلئونی کوچک ویکتور هوگو

دانلود رایگان کتاب ناپلئونی کوچک ویکتور هوگو

دانلود رایگان کتاب ناپلئونی کوچک ویکتور هوگو

#معرفی_کتاب 
این کتاب در مورد خیانت بزرگ رئیس‌جمهور انتخابی به ملت فرانسه و کودتای او می‌باشد. ویکتور هوگو خود یکی از نمایندگان ملت بود از اینکه رئیس‌جمهور بر خلاف سوگندش آزادی مطبوعات را از میان برد و مجلس را منحل کرد بسیار به خشم آمد و آزرده شد و با گروهی از جمهوری‌خواهان از جمله پسر و دامادش شروع به مبارزه نمود و حتی اغلب شب نامه‌هایی می‌نوشت و میان مردم پاریس پخش می‌نمود.  ناپلئونی کوچک  #ویکتور_هوگو…

دانلود رایگان کتاب بازشناسی منابع و ماخذ تاریخ ایران باستان

دانلود رایگان کتاب بازشناسی منابع و ماخذ تاریخ ایران باستان

دانلود رایگان کتاب بازشناسی منابع و ماخذ تاریخ ایران باستان

#معرفی_کتاب
بازشناسی منابع و مآخذ تاریخ ایران باستان مباحث این کتاب منابع و ماخذ تاریخ ایران باستان از ورود آریایی‌ها تا سقوط امپراتوری ساسانی بررسی شده است. موضوعات کتاب ذیل این عناوین سامان یافته است: منابع مربوط به ورود آریایی‌ها به ایران، منابع مربوط به فرمانروایی مادها: نخستین حکومت آریایی‌ها در ایران، منابع مربوط به فرمانروایی هخامنشیان، منابع و ماخذ مربوط به فرمانروایی سلوکیان، منابع و ماخذ مربوط به دوران فرمانروایی…

دانلود رایگان کتاب مروری بر انقلاب فرانسه

دانلود رایگان کتاب مروری بر انقلاب فرانسه

دانلود رایگان کتاب مروری بر انقلاب فرانسه

#معرفی_کتاب
مروری بر تاریخ انقلاب فرانسه نام کتابی به تالیف #ایرج_پزشکزاد که در آن حوادث و وقایع مربوط به انقلاب فرانسه از 14 ژوئیه تا کودتای ناپلئون بررسی و تبیین شده است.از جمله مباحث کتاب میتوان اشاره کرد به نیروهای حاضر در صحنه؛ پادشاه؛ روحانیون؛ اشراف؛ طبقه سوم؛ سال انقلاب؛ فتح قلعه باستی؛ پایان رژیم فئودال؛ انقلاب پیروز؛ تکفیر پاپ؛ تعلیق پادشاه و خطر خارجی؛ کشتار سپتامبر؛ کنوانسیون و اعلام جمهوری؛ پایان محاکمه؛ اعدام پادشاه؛ اعدام…

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
چكيده. 1
مقدمه. 2
فصل اول… 4
کلیات… 4
فصل اول: كليات
1- كليات… 5
1-1- طرح تحقیق.. 5
1-1-1- بیان مسأله. 5
1- 1- 2- پرسش تحقیق.. 6
1-1-3- فرضیه های تحقیق.. 6
1-1-4- اهداف تحقیق.. 7
1- 1- 5- سوابق تحقیق.. 7
1-1- 6- جنبه نوآوری تحقیق.. 8
1- 1- 7- روش تحقیق.. 9
1- 1- 8- محدویت ها و مشکلات… 9
1- 2- مفاهیم.. 9
1-2-1-تعریف حکم.. 9
1-2-2- نتیجه بحث… 28
1-3- بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی.. 28
1-3-1- بنیان فقه سیاسی.. 28
1-3-2- ولایت در امور حسبیه. 35
1-3-3- نفی ضرر و نفی عسر…

توسعه سياسي و عدالت محوري و تاثير آن بر ثبات سياسي ايران

توسعه سياسي و عدالت محوري و تاثير آن بر ثبات سياسي ايران

توسعه سياسي و عدالت محوري و تاثير آن بر ثبات سياسي ايران

چکيده
ثبات اصل نخستين پيشرفت و تکامل هر جامعه اي مي باشد.کشورهاي درگير جنگ و بحران هاي اقتصادي کشورهايي نيستند که بتوانند با فراغ بال براي آينده خود استراتژي تعيين کنند.کشورهايي که در آن نخبگان بر سر حاکميت با يکديگر در نزاع دائم به سر مي برند از شانس بسيار کمي براي پيشبرد توسعه برخوردارند.همه اينها نشان از اهميت عنصري دارد که وجود آن مي تواند بنيان پيشرفت يک کشور را تضمين کند و آن عنصر ثبات است.
از اول انقلاب تاکنون همواره انواع بي ثباتي…

توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

فهرست مطالب
 
فصل اول :کلیات
طرح مسئله
سوال تحقیق
فرضیه تحقیق
تعریف مفاهیم و متغیرها
امنیت ملی
ضرورت و اهمیت تحقیق
ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق
روش تحقیق
سازماندهی تحقیق
دیدگاه نظری تحقیق
 
فصل دوم : دیدگاه نظری تحقیقلیبرال دموکراسی
لیبرال دموکراسی
دموکراسی و امنیت
 
فصل سوم : توسعه سیاسی ( مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات)
توسعه سیاسی
توسعه سیاسی در ایران
توسعه سیاسی در ایران بعد از خرداد ۷۶
مشارکت و رقابت…