دانلود رایگان کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی

دانلود رایگان کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی

دانلود رایگان کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی

 کتاب سواره نظام زبده ارتش ساسانی پژوهشی گرانسنگ و ارزشمند در باب تاریخ نظامی ایران در عصر ساسانی است که توسط دکتر کاوه فرخ به رشته نگارش درآمده و آقای بهنام محمدپناه آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب، نخستین کتاب تخصصی درباره ساختار تشکیلات نظامی ارتش ایران در عصر ساسانیان است. این ارتش در تاریخ ایران بسیار مهم است. چرا که به مدت چهار قرن در برابر حملات لژیون های رومی و بیابان گردان هپتالی مقاومت کرده و از فرهنگ و موجودیت ایران…

دانلود رایگان کتاب انقلاب هانا آرنت

دانلود رایگان کتاب انقلاب هانا آرنت

دانلود رایگان کتاب انقلاب هانا آرنت

«انقلاب» نام کتابی است که هانا آرنت آن را در سال 1963 نوشت. وی در این کتاب ضمن نقدی شدید به یکی از مفاهیم مهم، رایج و مطرح درعلوم سیاسی، دیدگاه های خاصی مطرح می کند که بسیار قابل تامل است. وی با تکرار مقوله های مطرح در کتاب مهم «وضع بشر» تعریفی از انقلاب به دست می دهد و هم تاریخ نقادانه انقلاب را از قرن هجدهم به این طرف ارائه می دهد. وی انقلاب های براستی سیاسی و مدرن را دارای ویژگی آگاهانه و آزادانه می داند و معتقد است انقلاب هایی که…

جزوه درس سیر اندیشه سیاسی در غرب (الف)

جزوه درس سیر اندیشه سیاسی در غرب (الف)

جزوه درس سیر اندیشه سیاسی در غرب (الف)
تالیف سعید صادقی
مناسب اساتید و دانشجویان علوم سیاسی
به تعداد 293 اسلاید در قالب pdf ( لطفا توجه نمایید : این جزوه یک فایل pdf است.)
 
تعاریف و مفاهیم
فلاسفه پیش از سقراط
سقراط و افلاطون
مکاتب عصر یونانی مآبی
……
نگاهی به تفکر در قرون وسطی
سنت آوگوستین
توماس آکوئیناس
رویاروئی اندیشه های سیاسی پاپالیست ها و طرفداران حکومت عرفی
 …

جزوه درس سیر اندیشه سیاسی در غرب (الف)

جزوه درس سیر اندیشه سیاسی در غرب (الف)

جزوه درس سیر اندیشه سیاسی در غرب (الف)
تالیف سعید صادقی
مناسب اساتید و دانشجویان علوم سیاسی
به تعداد 293 اسلاید در قالب pdf ( لطفا توجه نمایید : این جزوه یک فایل pdf است.)
 
تعاریف و مفاهیم
فلاسفه پیش از سقراط
سقراط و افلاطون
مکاتب عصر یونانی مآبی
……
نگاهی به تفکر در قرون وسطی
سنت آوگوستین
توماس آکوئیناس
رویاروئی اندیشه های سیاسی پاپالیست ها و طرفداران حکومت عرفی
 …