طرح درس مطالعات اجتماعی بازسازی ویرانه ها پایه پنجم ابتدایی

طرح درس مطالعات اجتماعی بازسازی ویرانه ها پایه پنجم ابتدایی

طرح درس مطالعات اجتماعی بازسازی ویرانه ها پایه پنجم ابتدایی

اهدف کلی
اهداف جزیی و رفتاری
فعالیت های قبل از تدریس
ارزشیابی تشخیصی
معرفی درس جدید و ایجاد انگیزه
فعالیت های ضمن تدریس
جمع بندی و نتیجه گیری
ارزشیابی تکوینی
تعیین تکلیف…

طرح درس مطالعات اجتماعی ایرانیان حکومت اسلامی تشکیل می دهند پایه پنجم ابتدایی

طرح درس مطالعات اجتماعی ایرانیان حکومت اسلامی تشکیل می دهند پایه پنجم ابتدایی

طرح درس مطالعات اجتماعی ایرانیان حکومت اسلامی تشکیل می دهند پایه پنجم ابتدایی

اهدف کلی
اهداف جزیی و رفتاری
فعالیت های قبل از تدریس
ارزشیابی تشخیصی
معرفی درس جدید و ایجاد انگیزه
فعالیت های ضمن تدریس
جمع بندی و نتیجه گیری
ارزشیابی تکوینی
تعیین تکلیف…

طرح درس مطالعات اجتماعی مدینه شهر پیامبر پایه پنجم ایتدایی

طرح درس مطالعات اجتماعی مدینه شهر پیامبر  پایه پنجم ایتدایی

طرح درس مطالعات اجتماعی مدینه شهر پیامبر پایه پنجم ایتدایی

تعیین تکلیف
اهداف جزیی و رفتاری
فعالیت های قبل از تدریس
ارزشیابی تشخیصی
معرفی درس جدید و ایجاد انگیزه
فعالیت های ضمن تدریس
جمع بندی و نتیجه گیری
ارزشیابی تکوینی
اهدف کلی…

طرح درس مطالعات اجتماعی بازگشت ازسفرحج پایه پنجم ابتدایی

طرح درس مطالعات اجتماعی بازگشت ازسفرحج  پایه پنجم ابتدایی

طرح درس مطالعات اجتماعی بازگشت ازسفرحج پایه پنجم ابتدایی

 
اهداف کلی
هدفهای جزئی
هدفهای رفتاری
روشهای تدریس
مواد و وسائل آموزشی
فعالیتهای قبل از تدریس

( مهارتهای ارتباطی)
ارزشیابی تشخیصی (ورودی)
معرفی درس جدید و

ایجاد انگیزه
فعالیت ضمن تدریس
فرایند یاد دهی

و یاد گیری جمع بندی و

نتیجه گیریارزشیابی تکوینی

و پایانیفعالیت خلاقانه

دانش آموزان
تعیین تکلیف
اختتامیه

 …

طرح درس هدیه های آسمانی کودک شجاع پایه چهارم

طرح درس هدیه های آسمانی کودک شجاع پایه چهارم

طرح درس هدیه های آسمانی کودک شجاع پایه چهارم

مشخصات کلی طرح درس
اهداف جزئی
اهداف رفتاری
وسایل تدریس
ارزشیابی تشخیصی
آماده سازی (ایجاد انگیزه )
جمع بندی مطالب
ارزشیابی پایانی
تعیین تکلیف…

آموزش یادگیری مغزمحور بر پیشرفت بر سرعت یادگیری

آموزش یادگیری مغزمحور بر پیشرفت بر سرعت یادگیری

آموزش یادگیری مغزمحور بر پیشرفت بر سرعت یادگیری

سال ها پیش اطلاعات فراوانی در مورد اینکه مغز انسان به چه صورت فعالیت می کند، وجود داشته است. عصب شناسان مطالعات زیادی را بر روی انسان انجام داده اند و به کمک آن به نحوۀ یادگیری انسان در حالت های مختلف دست یافته اند. این دانشمندان روی نحوۀ فعالیت مغز، و نحوۀ ثبت و پردازش اطلاعات آن تمرکز کرده بودند.
 
با مطالعات دانشمندان مشخص شد که مغز انسان هنگام تولد تقریباً کامل شده است. نیمکره های راست و چپ مغز هر کدام دارای فعالیت های متفاوتی می باشد….