خلاصه کتاب درآمدی بر نظریه فرهنگی

خلاصه کتاب درآمدی بر نظریه فرهنگی

خلاصه کتاب درآمدی بر نظریه فرهنگی

این کتاب یکی از منابع کنکور ارشد و دکتری علوم اجتماعی می باشد.
تعداد صفحات 109
نوع فایلpdf…

پاورپوینت شتربان با ايمان درس 5 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت شتربان با ايمان درس 5 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت شتربان با ايمان درس 5 هدیه های آسمان ششم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت شتربان با ايمان درس 5 هدیه های آسمان پایه ششمفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 24

 

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت شتربان با ايمان درس 5 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با…

پاورپوینت باغ سری درس 4 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت باغ سری درس 4 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت باغ سری درس 4 هدیه های آسمان ششم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت باغ سری درس 4 هدیه های آسمان پایه ششمفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 19

 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت باغ سری درس 4 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به…

پاورپوینت سرور آزادگان درس 3 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت سرور آزادگان درس 3 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت سرور آزادگان درس 3 هدیه های آسمان ششم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت سرور آزادگان درس 3 هدیه های آسمان پایه ششمفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 28

 

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت سرور آزادگان درس 3 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با…

پاورپوینت بهترين راهنمايان درس 2 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت بهترين راهنمايان درس 2 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت بهترين راهنمايان درس 2 هدیه های آسمان ششم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت بهترين راهنمايان درس 2 هدیه های آسمان پایه ششمفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت بهترين راهنمايان درس 2 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی…

پاورپوینت یکتا درس 1 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت یکتا درس 1 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت یکتا درس 1 هدیه های آسمان ششم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت یکتا درس 1 هدیه های آسمان پایه ششمفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 19

 

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت یکتا درس 1 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به…

پاورپوینت دست در دست دوست درس 7 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت دست در دست دوست درس 7 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت دست در دست دوست درس 7 هدیه های آسمان ششم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دست در دست دوست درس 7 هدیه های آسمان پایه ششمفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 21

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت دست در دست دوست درس 7 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی…

پاورپوینت سيمای خوبان درس 6 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت سيمای خوبان درس 6 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت سيمای خوبان درس 6 هدیه های آسمان ششم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت سيمای خوبان درس 6 هدیه های آسمان پایه ششمفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 25

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت سيمای خوبان درس 6 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به…

پاورپوینت دانش آموز نمونه درس 17 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت دانش آموز نمونه درس 17 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت دانش آموز نمونه درس 17 هدیه های آسمان ششم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دانش آموز نمونه درس 17 هدیه های آسمان پایه ششمفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت دانش آموز نمونه درس 17 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی…

پاورپوینت حماسه آفرینان جاودان درس 15 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت حماسه آفرینان جاودان درس 15 هدیه های آسمان ششم

پاورپوینت حماسه آفرینان جاودان درس 15 هدیه های آسمان ششم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت حماسه آفرینان جاودان درس 15 هدیه های آسمان پایه ششمفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 28

 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت حماسه آفرینان جاودان درس 15 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما…