پروژه کارآفرینی شرکت نساجی تک تاب ظریف (سهامی خاص)

پروژه کارآفرینی شرکت نساجی تک تاب ظریف (سهامی خاص)در ۴۲ صفحه ورد قابل ویرایش
بیشتر بخوانید

پروژه کارآفرینی طرح تولید دستگاههای بسته بندی(شیرینگ)

پروژه کارآفرینی طرح تولید دستگاههای بسته بندی(شیرینگ) در ۳۰ صفحه ورد قابل ویرایش
بیشتر بخوانید

پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار ایجاد جایگاه سوخت CNG

پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار ایجاد جایگاه سوخت CNG در ۱۴ صفحه ورد قابل ویرایش
بیشتر بخوانید

پروژه کارآفرینی طرح تجاری کارخانه صنعتی آلیاژ

پروژه کارآفرینی طرح تجاری کارخانه صنعتی آلیاژ در ۱۰ صفحه ورد قابل ویرایش
بیشتر بخوانید

پروژه کارآفرینی یخچال خانگی (شرکت تولیدی گلسان)

پروژه کارآفرینی یخچال خانگی(شرکت تولیدی گلسان)در ۴۶ صفحه ورد قابل ویرایش
بیشتر بخوانید

پروژه کارآفرینی شرکت صنعتی هنکل (سهامی خاص)

پروژه کارآفرینی شرکت صنعتی هنکل (سهامی خاص)در ۳۰ صفحه ورد قابل ویرایش
بیشتر بخوانید

پروژه کارآفرینی شرکت پیشتاز قطعه سناباد ( M.S.T GROUP )

پروژه کارآفرینی شرکت پیشتاز قطعه سناباد ( MST GROUP )در ۹۶ صفحه ورد قابل ویرایش
بیشتر بخوانید