تحقیق در مورد آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی

مهمترین کاری که نقشه های زمین شناسی انجام می دهند مشخص کردن جنس لایه ها و نوع سنگها است و سن سنگها را نیز نشان می دهد
بیشتر بخوانید