طرح توجیه فنی و اقتصادی احداث کارخانه ۲۵۰ تنی گچ جابر

طرح توجیه فنی و اقتصادی احداث کارخانه ۲۵۰ تنی گچ جابر در ۲۵ صفحه ورد قابل ویرایش
بیشتر بخوانید

پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار کارخانه تولید گچ

پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار کارخانه تولید گچ در۳۰ صفحه ورد قابل ویرایش
بیشتر بخوانید

پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی فرقان شیمی

پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی فرقان شیمی در ۳۱ صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)
بیشتر بخوانید

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ژل کتیرا

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ژل کتیرا در ۳۸ صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)
بیشتر بخوانید

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی در ۴۲ صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)
بیشتر بخوانید

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی)در ۵۵ صفحه ورد قابل ویرایش(جداول Pdf)
بیشتر بخوانید

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید آنتیموان

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید آنتیموان در ۳۶ صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)
بیشتر بخوانید