پاورپوینت اتم ها الفبای مواد فصل 3 علوم هفتم

پاورپوینت اتم ها الفبای مواد فصل 3 علوم هفتم

پاورپوینت اتم ها الفبای مواد فصل 3 علوم هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت اتم ها الفبای مواد علوم پایه هفتم،
 
فرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 32
 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
با توجه بر…

پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن فصل 2 علوم هفتم

پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن فصل 2 علوم هفتم

پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن فصل 2 علوم هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن علوم پایه هفتم،
 
فرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 31
 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت تجربه و تفکر فصل 1 علوم هفتم

پاورپوینت تجربه و تفکر فصل 1 علوم هفتم

پاورپوینت تجربه و تفکر فصل 1 علوم هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تفکر و تجربه علوم پایه هفتم،
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 25

قسمتی از متن:
متخصصان علوم تجربی با بهره گیری از تفکر، تجربه و به کار بستن مهارت های گوناگون در برخورد با مسائل زندگی، علوم را توسعه بخشیده اند. شما نیز می توانید با یادگیری دانش و پرورش مهارت های خود به حل مسائلی بپردازید که در زندگی با آنها روبه رو می شوید.
و…
 
 

 
 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت…

پکیج پاورپوینت دروس علوم پایه هفتم

پکیج پاورپوینت دروس علوم پایه هفتم

پکیج پاورپوینت دروس علوم پایه هفتم

 
عنوان پاورپوینت: پکیج پاورپوینت علوم تجربی پایه هفتم
 

فرمت: پاورپوینت ppt
 
15 پاورپوینت بسیار زیبا و حرفه ای با بکارگیری تصاویر متحرک از فصل 1 تا 15
 
 
 
شامل:
پاورپوینت تفکر و تجربه 25 اسلایدپاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن 31 اسلایدپاورپوینت اتم ها الفبای مواد 32 اسلایدپاورپوینت مواد پیرامون ما 28 اسلایدپاورپوینت از معدن تا خانه 29 اسلایدپاورپوینت سفر آب روی زمین 34 اسلایدپاورپوینت سفر آب درون زمین 30…

پاورپوینت تبادل با محیط فصل 15 علوم پایه هفتم

پاورپوینت تبادل با محیط فصل 15 علوم پایه هفتم

پاورپوینت تبادل با محیط فصل 15 علوم پایه هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تبادل با محیط علوم پایه هفتم
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 24
 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
 
با توجه بر اینکه…

پاورپوینت گردش مواد فصل 14 علوم هفتم

پاورپوینت گردش مواد فصل 14 علوم هفتم

پاورپوینت گردش مواد فصل 14 علوم هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت گردش مواد علوم پایه هفتم
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 26
 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 

 
با توجه بر اینکه…

پاورپوینت سفر غذا فصل 13 علوم هفتم

پاورپوینت سفر غذا فصل 13 علوم هفتم

پاورپوینت سفر غذا فصل 13 علوم هفتم

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت سفر غذا فصل سیزدهم علوم پایه هفتم
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 25
 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
با توجه بر…

پاورپوینت سفره سلامت فصل 12 علوم هفتم

پاورپوینت سفره سلامت فصل 12 علوم هفتم

پاورپوینت سفره سلامت فصل 12 علوم هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت سفره سلامت علوم پایه هفتم،
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 30

 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 

 
با توجه بر اینکه…

پاورپوینت یاخته و سازمان بندی آن فصل 11 علوم هفتم

پاورپوینت یاخته و سازمان بندی آن فصل 11 علوم هفتم

پاورپوینت یاخته و سازمان بندی آن فصل 11 علوم هفتم

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت یاخته و سازمان بندی آن فصل 11 علوم پایه هفتم،
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 24
 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
با…

پاورپوینت گرما و بهینه سازی فصل 10 علوم هفتم

پاورپوینت گرما و بهینه سازی فصل 10 علوم هفتم

پاورپوینت گرما و بهینه سازی فصل 10 علوم هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت گرما و بهینه سازی علوم پایه هفتم،
 
فرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 31
 
 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
با توجه…