مقاله بررسی میزان آدنوزین تری فسفات در اسپرم مولدین ماهی کفال در شرایط مختلف

مقاله بررسی میزان آدنوزین تری فسفات در اسپرم مولدین ماهی کفال در شرایط مختلف در ۲۲ صفحه ورد قابل ویرایش
بیشتر بخوانید

پروژه کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا

پروژه کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا در ۵۷ صفحه ورد قابل ویرایش
بیشتر بخوانید

پروژه کارآفرینی فرآوری و بسته بندی میگو (با ظرفیت بسته بندی ۱۸۰۰ تن میگوی فرآوری شده در سال)

پروژه کارآفرینی فرآوری و بسته بندی میگو( با ظرفیت بسته بندی ۱۸۰۰ تن میگوی فرآوری شده در سال)در ۴۶ صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)
بیشتر بخوانید