Skip to main content
نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی

نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی

نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی

نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی

 
جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی از جمله منابع آزمون جامع راهنمایان گردشگری در گروه ایرانگردی و جهانگردی است. آنچه که به عنوان منبع آموزشی برای این دروس معرفی شده ، کتاب های «مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ایران» تالیف دکتر اسماعیل قادری و « نقشه خوانی و GPS در گردشگری» تالیف محمد براتی و رسول عسگری و «تکنولوژی GPS و نقشه خوانی» تالیف فاروق مظلومی می باشد.
آشنایی با الگوهای جغرافیایی و همچنین تقسیم بندی مقاصد…

نمونه سوالات درس آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین

نمونه سوالات درس آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین

نمونه سوالات درس آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین

نمونه سوالات درس آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین

 
آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین از جمله منابع آزمون جامع راهنمایان گردشگری در گروه ایرانگردی و جهانگردی است. آنچه که به عنوان منبع آموزشی برای این درس معرفی شده ، کتاب «شناخت فرهنگ اقوام ایران زمین» تالیف حمید عامریان می باشد که توسط انتشارات جهاد دانشگاهی در ۳۷۲ صفحه منتشر شده است.
این کتاب در پنج فصل تدوین شده که در فصل اول آن به تعریف و جایگاه فرهنگ اشاره می شود. در فصل دوم اقوام و ایلات ایران به خوانندگان معرفی شده و در فصل…

نمونه سوالات درس آشنایی با میراث فرهنگی

نمونه سوالات درس آشنایی با میراث فرهنگی

نمونه سوالات درس آشنایی با میراث فرهنگی

نمونه سوالات درس آشنایی با میراث فرهنگی

 
آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای دستی از جمله منابع آزمون جامع راهنمایان گردشگری در گروه ایرانگردی و جهانگردی است. یکی از منابع آموزشی که برای این درس معرفی شده ، کتاب «آشنایی با میراث فرهنگی» تالیف فائق توحیدی و رویا دیانت می باشد که توسط انتشارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 300 صفحه منتشر شده است.
این کتاب در سه بخش تدوین شده که بخش اول آن به آموزش عمومی در خصوص مباحث میراث فرهنگی، دوره…

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد 97

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد ۹۷

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد 97

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد ۹۷

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته است، دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان گردشگری می باشد که مشتمل بر ۱۶۰ سوال است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:

معماری ایران و جهان
آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین
آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
شناخت اماکن تاریخی ایران
شناخت صنعت گردشگری
مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی
جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی
زبان تخصصی انگلیسی

 
نوع فایل: PDF
تاریخ آزمون:…

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- بهمن 96

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- بهمن ۹۶

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- بهمن 96

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- بهمن ۹۶

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته است، دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان گردشگری می باشد که مشتمل بر ۱۶۰ سوال است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:

معماری ایران و جهان
آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین
آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
شناخت اماکن تاریخی ایران
شناخت صنعت گردشگری
مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی
جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی
زبان تخصصی انگلیسی

 
نوع فایل: PDF
تاریخ آزمون:…

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد 96

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد ۹۶

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد 96

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد ۹۶

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته است، دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان گردشگری می باشد که مشتمل بر ۱۶۰ سوال است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:

معماری ایران و جهان
آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین
آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
شناخت اماکن تاریخی ایران
شناخت صنعت گردشگری
مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی
جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی
زبان تخصصی انگلیسی

 
نوع فایل: PDF
تاریخ آزمون:…

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد 95

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد ۹۵

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد 95

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد ۹۵

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته است، دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان گردشگری می باشد که مشتمل بر ۱۶۰ سوال است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:

معماری ایران و جهان
آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین
آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
شناخت اماکن تاریخی ایران
شناخت صنعت گردشگری
مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی
جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی
زبان تخصصی انگلیسی

 
نوع فایل: PDF
تاریخ آزمون:…

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- اسفند 97

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- اسفند ۹۷

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- اسفند 97

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- اسفند ۹۷

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته است، دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان گردشگری می باشد که مشتمل بر ۱۶۰ سوال است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:

معماری ایران و جهان
آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین
آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
شناخت اماکن تاریخی ایران
شناخت صنعت گردشگری
مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی
جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی
زبان تخصصی انگلیسی

 
نوع فایل: PDF
تاریخ آزمون:…

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن 94

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن ۹۴

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن 94

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن ۹۴

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته است، دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی می باشد که مشتمل بر ۱۲۰ سوال است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:

شناخت صنعت گردشگری
بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
برنامه ریزی و سرپرست گشت ها
شناسایی مسیرهای گردشگری
آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری در دفاتر خدمات
انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی

 
نوع فایل:…

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد 94

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد ۹۴

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد 94

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد ۹۴

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته است، دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی می باشد که مشتمل بر ۱۰۰ سوال است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:

شناخت صنعت گردشگری
بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
برنامه ریزی و سرپرست گشت ها
شناسایی مسیرهای گردشگری
آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری در دفاتر خدمات
انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی

 
نوع فایل:…