35 گیگ اینترنت یکماهه

35 گیگ اینترنت یکماهه

35 گیگ اینترنت یکماهه

همتی : اینترنت را برای جوانان ارزان خواهم کرد هدیه جناب همتی برای انتخابات اینترنت ارزان است تا همه جوانان بتوانند انتخابات را به صورت مجازی دنبال کنند و رای بدهند35 گیگ اینترنت یکماهه با قیمت 10 هزارتومان برای تمامی اپراتور ها
پس از پرداخت فایلی حاوی کد 6 رقمی برای شما نمایش داده میشود که با شماره گیری کد و نگه داشتن کلید ستاره بسته اینترنت برای همان سیم کارت فعال میشود….