Skip to main content
دانلود نمونه سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 | بیش از 235 سوال تستی و تشریحی با جواب

دانلود نمونه سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۱ | بیش از ۲۳۵ سوال تستی و تشریحی با جواب

دانلود نمونه سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 | بیش از 235 سوال تستی و تشریحی با جواب

دانلود نمونه سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۱ | بیش از ۲۳۵ سوال تستی و تشریحی با جواب

این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کاردانش و همچنین هنرجویان سازمان
 فنی و حرفه ای و دانشجویان رشته تاسیسات جهت آمادگی آزمون می باشد
دانلود نمونه سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه یک فنی حرفه ای 
در این مجموعه :
تعداد ۹۵ سوال تستی با جواب
تعداد ۱۲۸  سوال تستی بی جواب
تعداد ۱۴ سوال تشریحی (مخصوص دانشجویان رشته تاسیسات)
قسمتی از محتوای فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است
 
اجزاء تشکیل…

دانلود نمونه سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2 | تعداد 295 سوال تستی فنی حرفه ای با جواب

دانلود نمونه سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۲ | تعداد ۲۹۵ سوال تستی فنی حرفه ای با جواب

دانلود نمونه سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2 | تعداد 295 سوال تستی فنی حرفه ای با جواب

دانلود نمونه سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۲ | تعداد ۲۹۵ سوال تستی فنی حرفه ای با جواب

این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کاردانش و همچنین هنرجویان سازمان
 فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد
دانلود نمونه سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه دو فنی حرفه ای
قسمتی از محتوای فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است
  
در بین لوله های زیر کدامیک احتمال خزه گرفتن دارد ؟ الف( تلفیقی ۵ الیه ب( لوله سبز ج( پلی اتیلن د( گالوانیزه (۲آب سخت چگونه سختی گیری میشود ؟ الف( به وسیله…

دانلود نمونه سوالات پرورش زنبور عسل | 350 سوال فنی حرفه ای با جواب

دانلود نمونه سوالات پرورش زنبور عسل | ۳۵۰ سوال فنی حرفه ای با جواب

دانلود نمونه سوالات پرورش زنبور عسل | 350 سوال فنی حرفه ای با جواب

دانلود نمونه سوالات پرورش زنبور عسل | ۳۵۰ سوال فنی حرفه ای با جواب

این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کاردانش و همچنین هنرجویان سازمان
 فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد
فرمت فایل: پی دی اف (PDF) ، تعداد: ۳۵۰ سوال با جواب
قسمتی از محتوای فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است
 
 
در رده بندی حشرات کدام گزینه متعلق به جنس زنبور می باشد؟ الف- Apis ب – Ovis ج – capra د – Dorsata 2 )شاخک زنبوران نر به تعداد ………………ا.ست . الف- ۵۱ بند ب – ۵۱ بند ج – ۵۱ بند د – ۵۱ بند ۳ )غدد ………

دانلود سوالات سرویس و نگهداری خودرو | تعداد 300 سوال فنی حرفه ای با جواب + جزوه

دانلود سوالات سرویس و نگهداری خودرو | تعداد ۳۰۰ سوال فنی حرفه ای با جواب + جزوه

دانلود سوالات سرویس و نگهداری خودرو | تعداد 300 سوال فنی حرفه ای با جواب + جزوه

دانلود سوالات سرویس و نگهداری خودرو | تعداد ۳۰۰ سوال فنی حرفه ای با جواب + جزوه

این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کاردانش و همچنین هنرجویان سازمان
 فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد 
نمونه سوالات فنی حرفه ای سرویس و نگهداری خودرو تعداد ۳۰۰ سوال با جواب + جزوه 
قسمتی از محتوای فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است
  
انواع سوپاپ های رادیاتور کدامند؟ ۱- سوپاپ فشاری و دکمه ای ۲ – سوپاپ فشاری و خالئی ۳ – سوپاپ خالئی و دکمه ای ۴ – همه موارد ۲۳ – کار فیبر و فنر…

دانلود نمونه سوالات دوره سواد آموزی | جمله سازی و انشا | املا و ریاضی

دانلود نمونه سوالات دوره سواد آموزی | جمله سازی و انشا | املا و ریاضی

دانلود نمونه سوالات دوره سواد آموزی | جمله سازی و انشا | املا و ریاضی

دانلود نمونه سوالات دوره سواد آموزی | جمله سازی و انشا | املا و ریاضی

این مجموعه مناسب برای آموزگاران نهضت سوادآموزی و همچنین سوادآموزان دوره سواد آموزی
جهت آمادگی آزمون می باشد
 
در این مجموعه بیش از ۱۰۰ سوال و چند دوره سوادآموزی که شامل: 
  جمله سازی و انشا تعداد ۱۶+۱۷ سوال دوره سوادآموزی
   جمله سازی و انشا دوره سوادآموزی تعداد ۸+۷+۳+۱۲+۴+۸+۸ سوال
  ریاضی دوره سوادآموزی تعداد ۱۴+۱۳+۲۷+۱۴+۱۲ سوال
  املا سوادآموزی ۴ دوره سوال 
 
قسمتی از محتوای فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده…

دانلود نمونه سوالات گردشگری عمومی | گردشگری عمومی و موزه | بیش از 680 سوال با جواب

دانلود نمونه سوالات گردشگری عمومی | گردشگری عمومی و موزه | بیش از ۶۸۰ سوال با جواب

دانلود نمونه سوالات گردشگری عمومی | گردشگری عمومی و موزه | بیش از 680 سوال با جواب

دانلود نمونه سوالات گردشگری عمومی | گردشگری عمومی و موزه | بیش از ۶۸۰ سوال با جواب

این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کاردانش و همچنین هنرجویان سازمان
 فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد 
نمونه سوالات راهنمای عمومی گردشگری بیش از ۶۸۰ سوال به همراه جواب 
این مجموعه شامل:
   تعداد ۲۸۷ سوال تستی با جواب
   بیش ۴۰۰ سوال و جواب راهنمای عمومی گردشگری
 
قسمتی از محتوای فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است
  
توریسم چه مکتبی دارد؟ مکتبی است که پایه و…

دانلود سوالات طراحی معماری داخلی فنی حرفه ای | تعداد 170 سوال

دانلود سوالات طراحی معماری داخلی فنی حرفه ای | تعداد ۱۷۰ سوال

دانلود سوالات طراحی معماری داخلی فنی حرفه ای | تعداد 170 سوال

دانلود سوالات طراحی معماری داخلی فنی حرفه ای | تعداد ۱۷۰ سوال

این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کاردانش و همچنین هنرجویان سازمان
 فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد 
نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای طراحی معماری داخلی تعداد ۱۷۰ نمونه سوال بی پاسخ 
قسمتی از محتوای فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است 
  
کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ ۱ .در تجهیزات و لوازم بهداشتی از رنگ روشن که القا کننده تمیزی است مثل رنگ سفید انتخاب م . برای کوتاه…

دانلود نمونه سوالات نقشه کشی معماری | بیش از 1000 سوال تستی فنی حرفه ای

دانلود نمونه سوالات نقشه کشی معماری | بیش از ۱۰۰۰ سوال تستی فنی حرفه ای

دانلود نمونه سوالات نقشه کشی معماری | بیش از 1000 سوال تستی فنی حرفه ای

دانلود نمونه سوالات نقشه کشی معماری | بیش از ۱۰۰۰ سوال تستی فنی حرفه ای

این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کاردانش و همچنین هنرجویان سازمان
 فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد
نمونه سوالات آزمون ادواری فنی حرفه ای نقشه کشی معماری تعداد ۱۰۰۰ سوال تستی به همراه جواب
(توضیحات خوانده شود) 
در این مجموعه: 
تعداد ۸۳۰ سوال تستی به همراه جواب 
تعداد ۱۷۰ سوال تستی بدون پاسخ 
 
قسمتی از محتوای فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است
 
کدام گزینه صحیح…

دانلود نمونه سوالات اتوکد AutoCAD | تعداد 560 سوال فنی حرفه ای تستی همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات اتوکد AutoCAD | تعداد ۵۶۰ سوال فنی حرفه ای تستی همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات اتوکد AutoCAD | تعداد 560 سوال فنی حرفه ای تستی همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات اتوکد AutoCAD | تعداد ۵۶۰ سوال فنی حرفه ای تستی همراه با جواب

این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کاردانش و همچنین هنرجویان سازمان
 فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد
نمونه سوالات چهار جوابی کاربر اتوکد آزمون ادواری به همراه پاسخ 560 سوال تستی به همراه جواب
قسمتی از محتوای فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است
  
-لایه صفر چه لایه ای است؟ توانایی ۷ درجه سختی:متوسط الف( الیه ای است که نیاز به بوجود آوردن آن نمی باشد و اتوکد همیشه این الیه…

دانلود نمونه سوالات کارگر عمومی لوله کش گاز درجه 3 | لوله کشی گاز خانگی و تجاری | 130 سوال فنی حرفه ای تستی با جواب

دانلود نمونه سوالات کارگر عمومی لوله کش گاز درجه ۳ | لوله کشی گاز خانگی و تجاری | ۱۳۰ سوال فنی حرفه ای تستی با جواب

دانلود نمونه سوالات کارگر عمومی لوله کش گاز درجه 3 | لوله کشی گاز خانگی و تجاری | 130 سوال فنی حرفه ای تستی با جواب

دانلود نمونه سوالات کارگر عمومی لوله کش گاز درجه ۳ | لوله کشی گاز خانگی و تجاری | ۱۳۰ سوال فنی حرفه ای تستی با جواب

این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کاردانش و همچنین هنرجویان سازمان
 فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد
سوالات فنی حرفه ای تعمیرکار لوازم گازسوز خانگی | کارگر عمومی لوله کش گاز درجه ۳ | ۱۳۰ سوال تستی با جواب
قسمتی از محتوای فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است 
  
بهترین وسیله برای حمل سیمان فله چیست؟ الف ( بونکر ب ( تانکر ج ( فرغون د ( تریلی ۱۶ -کدام موارد جز نگهداری هر عملیات در…