فلش کارت جامع جنبش مدرن

فلش کارت جامع جنبش مدرن

فلش کارت جامع جنبش مدرن

یکی از جامع ترین فلش کارت های موجود در حیطه تاریخ معماری مدرن ،شامل ۱۳۴صفحه که از فلسفه مدرن شروع میکنه تا به مصادیق معماری مدرن میرسه. برای صحت این گفته بخش های ابتدایی و انتهایی فلش کارت رو به رایگان در سایت قرار دادم….

رساله دکتری رشته: معماری با عنوان تدوین اصول طراحی فضاهای مسکونی مبتنی بر مصرف حداقل انرژی)بافت تاریخی دزفول(

رساله دکتری رشته: معماری با عنوان تدوین اصول طراحی فضاهای مسکونی مبتنی بر مصرف حداقل انرژی)بافت تاریخی دزفول(

رساله دکتری رشته: معماری با عنوان تدوین اصول طراحی فضاهای مسکونی مبتنی بر مصرف حداقل انرژی)بافت تاریخی دزفول(

مشخصات:
فرمت: PDF
تعداد صفحه: ۱۷۰
چکیدهبا افزایش توجه جهانی به کاهش فشار ناشی از مداخلات انسانی بر محیط زیست، توجه بهرویکردهایی چون طراحی پایدار و سبز، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و طراحی با حداقل انرژیرشد چشمگیری داشته است.طراحی محیط مصنوع با رویکرد استفاده از حداقل انرژی نیازمند تحلیلو ارزیابی گزینههای مختلف در مراحل مختلف طراحی با در نظر گرفتن استراتژیهای مختلف بهبودآسایش حرارتی فضای داخلی ساختمانها و محیط بیرونی است. هدف اصلی در…

رساله دکتری معماری با عنوان انتظام شکل -کارکرد

رساله دکتری معماری با عنوان انتظام شکل -کارکرد

رساله دکتری معماری با عنوان انتظام شکل -کارکرد

دانلود رساله پایان نامه دکترا در رشته معماری
عنوان کامل: انتظام شکل – کارکردزمینه تحقق معنا،کیفیت فضایی رابطه شکل / زمینه در معماری
صفخات: ۳۶۵
فرمت: PDF
 
 …

آموزش عکاسی

آموزش عکاسی

آموزش عکاسی

انسان همواره آرزو دارد لحظات را ثبت کند و خاطره ها را جاودانه کند. علاقه انسان به هنر و نقاشی از دیر باز در وجود او ریشه داشته است. تصاویر نقاشی بر دیواره غارها و سنگ ها در نقاط مختلف جهان گواه این مدعاست. نقاشی هنر بسیار ظریفی است که صبر و استعداد خاصی می طلبد.در عین حال بسیار گران قیمت می باشد. بگونه ای که عوام توانایی استفاده ار هنر نقاشان را نداشته و ندارد. با اختراع دوربین عکاسی جای نقاشی را پر کرد گر چه از ارزشمندی آن هرگز نکاست. با روز…

رساله دکتری معماری با عنوان نقش معماری هوشمند در انعطاف پذیری فضای معماری

رساله دکتری معماری با عنوان نقش معماری هوشمند در انعطاف پذیری فضای معماری

رساله دکتری معماری با عنوان نقش معماری هوشمند در انعطاف پذیری فضای معماری

پروژه پایانی دکترا در رشته مهندسی معماری یا رساله دکتری مهندسی معماری با عنوان: نقش معماری هوشمند در انعطاف پذیری فضای معماری، نمونه موردی: انعطاف پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی
فرمت: PDF
تعداد صفحات: ۲۷۸
 
چکیده:امروزه معماری هوشمند به عنوان یک راهکار کارامد در حل معضلات معماری مورد توجه شهرسازان ومدیران شهری واقع شده است. بنابراین اهداف اصلی از طرح این موضوع، بررسی نقش معماری هوشمند (تعاملی) و واکاوی اصول و معیارهای هوشمندی در…