Skip to main content
کتاب جواهرالآثار جلد1 اثرخداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

کتاب جواهرالآثار جلد۱ اثرخداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

کتاب جواهرالآثار جلد1 اثرخداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

کتاب جواهرالآثار جلد۱ اثرخداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

به گزارش خبرنگار مهر، «جواهرالآثار فی ترجمه مثنوی مولانا خداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی» در ۶ جلد نوشته شده که به زودی موسسه انتشارات دانشگاه تهران این مجموعه را منتشر خواهد کرد.
چاپ نخست این مجموعه پیش از انقلاب منتشر شده بود و در طول این سال‌ها نیز فرصتی برای تجدید چاپ آن فراهم نشده بود ولی انتشارات دانشگاه تهران چندی پیش اقدام به بازچاپ آن گرفت و به زودی این مجموعه چاپ و توزیع خواهد شد.
مترجم «مثنوی معنوی» به عربی…

کتاب جواهرالآثار جلد4  اثرخداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

کتاب جواهرالآثار جلد۴ اثرخداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

کتاب جواهرالآثار جلد4  اثرخداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

کتاب جواهرالآثار جلد۴ اثرخداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

گزارش خبرنگار مهر، «جواهرالآثار فی ترجمه مثنوی مولانا خداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی» در ۶ جلد نوشته شده که به زودی موسسه انتشارات دانشگاه تهران این مجموعه را منتشر خواهد کرد.
چاپ نخست این مجموعه پیش از انقلاب منتشر شده بود و در طول این سال‌ها نیز فرصتی برای تجدید چاپ آن فراهم نشده بود ولی انتشارات دانشگاه تهران چندی پیش اقدام به بازچاپ آن گرفت و به زودی این مجموعه چاپ و توزیع خواهد شد.
مترجم «مثنوی معنوی» به عربی…

کتاب جواهرالآثار جلد3   اثرخداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

کتاب جواهرالآثار جلد۳ اثرخداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

کتاب جواهرالآثار جلد3   اثرخداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

کتاب جواهرالآثار جلد۳ اثرخداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

گزارش خبرنگار مهر، «جواهرالآثار فی ترجمه مثنوی مولانا خداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی» در ۶ جلد نوشته شده که به زودی موسسه انتشارات دانشگاه تهران این مجموعه را منتشر خواهد کرد.
چاپ نخست این مجموعه پیش از انقلاب منتشر شده بود و در طول این سال‌ها نیز فرصتی برای تجدید چاپ آن فراهم نشده بود ولی انتشارات دانشگاه تهران چندی پیش اقدام به بازچاپ آن گرفت و به زودی این مجموعه چاپ و توزیع خواهد شد.
مترجم «مثنوی معنوی» به عربی…

کتاب جواهرالآثار جلد2 اثر خداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

کتاب جواهرالآثار جلد۲ اثر خداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

کتاب جواهرالآثار جلد2 اثر خداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

کتاب جواهرالآثار جلد۲ اثر خداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

ه گزارش خبرنگار مهر، «جواهرالآثار فی ترجمه مثنوی مولانا خداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی» در ۶ جلد نوشته شده که به زودی موسسه انتشارات دانشگاه تهران این مجموعه را منتشر خواهد کرد.
چاپ نخست این مجموعه پیش از انقلاب منتشر شده بود و در طول این سال‌ها نیز فرصتی برای تجدید چاپ آن فراهم نشده بود ولی انتشارات دانشگاه تهران چندی پیش اقدام به بازچاپ آن گرفت و به زودی این مجموعه چاپ و توزیع خواهد شد.
مترجم «مثنوی معنوی» به عربی…

کتاب جواهرالآثار جلد1 اثرخداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

کتاب جواهرالآثار اثرخداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

کتاب جواهرالآثار  اثرخداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

کتاب جواهرالآثار اثرخداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی

به گزارش خبرنگار مهر، «جواهرالآثار فی ترجمه مثنوی مولانا خداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی» در ۶ جلد نوشته شده که به زودی موسسه انتشارات دانشگاه تهران این مجموعه را منتشر خواهد کرد.
چاپ نخست این مجموعه پیش از انقلاب منتشر شده بود و در طول این سال‌ها نیز فرصتی برای تجدید چاپ آن فراهم نشده بود ولی انتشارات دانشگاه تهران چندی پیش اقدام به بازچاپ آن گرفت و به زودی این مجموعه چاپ و توزیع خواهد شد.
مترجم «مثنوی معنوی» به عربی…

دانلود 37 روش فوق العاده و واقعی کسب درآمد از اينترنت (کاملا کارآمد و دارای پتانسيل کسب درآمد بالا)

دانلود ۳۷ روش فوق العاده و واقعی کسب درآمد از اینترنت (کاملا کارآمد و دارای پتانسیل کسب درآمد بالا)

دانلود 37 روش فوق العاده و واقعی کسب درآمد از اینترنت (کاملا کارآمد و دارای پتانسیل کسب درآمد بالا)

دانلود ۳۷ روش فوق العاده و واقعی کسب درآمد از اینترنت (کاملا کارآمد و دارای پتانسیل کسب درآمد بالا)

 
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحات: ۸۲
حجم فایل: ۲ مگابایت
 
 
روش های بسیار زیادی برای کسب درآمد آنلاین وجود دارد، برخی بدون سرمایه هستند و برخی نیاز به سرمایه دارند (کوچک یا بزرگ) برخی روش‌های کسب درآمد، مرتبط با سایت‌های خارجی است و برخی دیگر با سایت‌های ایرانی سروکار دارید. در این فایل بطور مفصل به ۳۷ روش کسب درآمد اینترنتی می‌پردازیم….
مقدمه
چه کسی هست که دوست نداشته باشد پول بیشتری بدست آورد؟ چه از طریق شغل پاره وقت و چه انجام…

کتاب ترازوی طلایی آسان ترین طریقه فراگیری عروض اثر:محمداکبرسناغزنوی

کتاب ترازوی طلایی آسان ترین طریقه فراگیری عروض اثر:محمداکبرسناغزنوی

کتاب ترازوی طلایی آسان ترین طریقه فراگیری عروض اثر:محمداکبرسناغزنوی

کتاب ترازوی طلایی آسان ترین طریقه فراگیری عروض اثر:محمداکبرسناغزنوی

کتاب ترازوی طلایی اثر محمد اکبر سنا غزنوی است؛ حقیقت این است که در هر یک از زبان های دنیا اگر شعری هست موزون است و شعر بی وزن یا منثور که اخیرا به گوشها میخورد از مشخصات شعرای قرن نوزدهم بوده مجدد خواهان زبان های دیگر از ایشان اقتباس کرده اند؛ اما بحث درباره فایده گی و بی فایدگی وزن هم بحثی است که تازگی ندارد.
کتاب :ترازوی طلایی
نویسنده: محمد اکبر سنا غزنوی
موضوعات: آسان ترین طریقه فراگیری عروض…

بیمه کار و امور اجتماعی

بیمه کار و امور اجتماعی

 وزارت کارواموراجتماعی 
اداره کل بازرسی کار
مترجم: مرجان شعبانی
ویراستار: بابک بسطامی
 
فهرست۱- مقدمه۲- چارچوب حوادث ناشی از کار۳- اهداف و موارد کاربرد آمار حوادث شغلی۱-۳- موارد استفاده۲-۳- اجزاء و تعاریف۳-۳- حوادث شغلی۴-۳- حوادث رفت و آمد۵-۳- آسیب های شغلی۶- ۳- واحد یا مورد آسیب شغلی۳-۷- از کار افتادگی۴- دامنه شمول۱-۴- آسیب های شغلی۲-۴- اشخاص، فعالیت های اقتصادی و مناطق جغرافیایی۳-۴- انواع داده ها ۵- اندازه گیری و برآورد مصدومیت های شغلی۱-۵- مصدومیت…

تاریخچه شرکت سهامی بیمه ایران

تاریخچه شرکت سهامی بیمه ایران

 
 
تاریخچه شرکتشرکت سهامی بیمه آسیا در تیر ماه سال ۱۳۳۸ به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تآسیس شد. این شرکت در همان تاریخ ذیل شماره ۶۷۹۵ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، مصوب سال ۱۳۵۸ شرکت سهامی بیمه آسیا از تاریخ ۴/۴/۱۳۵۸ ملی اعلام شد. در اویل سال ۱۳۶۰ به دلیل عدم اجازه فعالیت به برخی از شرکت های بیمه، ساختار و فعالیت های شرکت سهامی…